Hoppa till innehållet
Hyvä Joulumieli -keräyksen kuva, EI saa käyttää muussa yhteydessä.

Coronakrisen ökade familjernas svårigheter med försörjningen – Jul i sinnet delar ut mat till julborden

Insamlingen Jul i sinnet hjälper  åter barnfamiljer som har knappt om pengar. Matpresentkort delas ut till familjer som råkat i ekonomiska svårigheter. Dessa familjer har blivit fler på grund av coronakrisen. Insamlingen börjar den 19 november och donationer kan ges ända fram till julafton.

I år behövs insamlingen Jul i sinnet mer än någonsin, då coronakrisens effekter har drabbat många barnfamiljer. Coronakrisen har lett till uppsägningar och permitteringar, vilket har ökat barnfamiljernas svårigheter med försörjningen. De ekonomiska svårigheterna har ökat inte bara i arbetstagarfamiljer utan även i företagarfamiljer.

– Situationen förvärras av att coronakrisen drabbat hårdast dem som haft det svårt redan förut. I många familjer har problemen drivits till sin spets, konstaterar generalsekreterare Milla Kalliomaa från Mannerheims Barnskyddsförbund.

De ökande ekonomiska problemen syns helt konkret i matköerna, där mängden barnfamiljer har ökat. Behovet av matutdelning har varit stort bland annat under distansundervisningsskedet och under skolledigheterna. Allt fler har blivit tvungna att använda mathjälp för första gången.

– Långvariga permitteringar och bristen på sommarjobb för unga studerande syns i matköerna. Många familjer lever under kontinuerlig knapphet, då ekonomin inte klarar av några extra utgifter. Isoleringen under coronatiden har dessutom ökat ensamheten. Eftersom små inkomster och ensamhet ofta förekommer samtidigt är det viktigt att utöver den materiella hjälpen också bjuda på möten och närhet, säger generalsekreterare Kristiina Kumpula från Finlands Röda Kors.

Redan före coronakrisen berörde fattigdom fler än var tionde barn i Finland. Detta innebär att 112 000 barn och unga växer upp i en familj med små inkomster. Små inkomster är vanligare än i snitt i enföräldersfamiljer och i familjer med många barn.

För barn och unga innebär familjens små inkomster bland annat att de är tvungna att avstå från många fritidsaktiviteter. De kan uppleva ensamhet, bli tvungna att begränsa sina yrkesplaner eller bli utsatta för mobbning. Familjens knappa ekonomiska resurser begränsar barnets möjlighet att delta i sociala aktiviteter, och det bidrar till att forma barnets identitet redan i unga år. Fattigdom i barndomsfamiljen medför risker för personens hälsa, studieförmåga och arbetsförmåga. Det betyder att upplevelser av fattigdom i barndomen har mycket långsiktiga följder.

I år ordnas Insamlingen Jul i sinnet redan tjugofjärde gången för att hjälpa finländska barnfamiljer som har ont om pengar. Målet är att samla in drygt en miljon euro och att dela ut 21 000 matpresentkort på 50 euro till familjer som behöver hjälp. Insamlingen börjar den 19 november och pågår ända fram till julafton.

På grund av coronasituationen är det inte möjligt att ordna insamlingens invigningsevenemang i år. Kampanjen syns och hörs dock i Yles kanaler till och med mer än tidigare. Det aktuella läget inom insamlingen Jul i sinnet presenteras i tv-programmet Puoli seitsemän och i Radio Suomi från och med den 23 november.

Det är möjligt att delta i insamlingen på många olika sätt:

  • Gå till insamlingens webbplats
  • Skicka sms: ge 10 euro genom att skicka textmeddelande HJM till numret 16499, 20 euro med meddelandet HJM20 och 30 euro med meddelandet HJM30.
  • Ring donationstelefonen 0600 1 6555 (10,01 €/samtal + lna)
  • Donera till insamlingen Jul i sinnetpå kontot FI33 5780 4120 0801 60, referensnummer 5429 

Närmare information
Organisationschef Arja-Liisa Mauno, arja-liisa.mauno(a)mll.fi, tfn 040584 5176
Koordinator för socialt välmående Maaret Alaranta, maaret.alaranta(a)punainenristi.fi, tfn 040358 3257
Kommunikationschef Maria Gnosspelius, maria.gnosspelius(a)mll.fi, tfn 050325 6126

Insamlingstillstånd
Tillståndshavare: Mannerheims Barnskyddsförbund rf och Finlands Röda Kors
Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2015-12549/5.2.2016, POL-2016-12293/7.9.2016 och POL-2019-25503/11.6.2019 och POL-2020-47179/11.8.2020. Insamlingstid 5.2.2016–31.12.2020 i hela landet med undantag av Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2019/7863/15.10.2019. För hjälp till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Insamlingen Jul i sinnet ordnas för att hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Intäkterna från insamlingen gläder familjer som drabbats av ekonomiska svårigheter med matpresentkort. Den första Jul i sinnet-insamlingen ordnades redan år 1997. Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle. Partner i kampanjen är Kesko, S-gruppen och Lidl.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen