MLL:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2019/983, myönnetty 7.11.2019

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2020-31.12.2024 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräyksen tuotolla rahoitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Informoimme rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä keräyksen perustiedot ja kerättyjen varojen käytöstä seuraavasti:

  • Käyttökohteena on MLL:n työ kotimaassa:
    Varat käytetään MLL:n työhön kotimaassa.
  • Käyttökohteena on MLL:n nimetty ohjelma / hanke:
    Varat käytetään MLL:n [ohjelman / hankkeen nimi].
  • Käyttökohteena on MLL:n kehitysyhteistyö:
    Varat käytetään MLL:n kehitysyhteistyöhön.