Information och stöd i hanteringen av krisen i Ukraina

Belasta oss. Ring, skriv eller bekanta dig med de informationspaket vi satt ihop. Tillsammans för de små.

MLL är en medborgarorganisation öppen för envar

Vårt mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ger den en mer framträdande plats i samhället och få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet.