MLL är en medborgarorganisation öppen för envar

Vårt mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ger den en mer framträdande plats i samhället och få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet.

Information och stöd i hanteringen av krisen i Ukraina

Belasta oss. Ring, skriv eller bekanta dig med de informationspaket vi satt ihop. Tillsammans för de små.