Hoppa till innehållet

MLL är en medborgarorganisation öppen för envar

Vårt mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ge den en mer framträdande plats i samhället och få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet.

Information och stöd i hanteringen av krisen i Ukraina

Belasta oss. Ring, skriv eller bekanta dig med de informationspaket vi satt ihop. Tillsammans för de små.

Barn- och ungdomstelefonen stödjer barn och unga i alla situationer

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten finns till för alla barn och unga upp till 25 år. Genom att ringa eller skriva får den unga stöd, bekräftelse och en trygg vuxen att prata med. Många ringer för att få sällskap på sin hemväg, medan andra berättar om en psykisk ohälsa som pågått länge. Inget är för stort eller för litet.

På den svenska sidan för unga ; ung.mll.fi kan du som vuxen, professionell eller ungdom läsa information om kroppen, sexualitet, hälsa, relationer med mera. Bekanta dig gärna med materialet!

Ung.mll.fi

Hur prata med barn och unga om krig?

Kriget i Ukraina oroar både vuxna som barn och unga. MLL:s Barn- och ungdomstelefon och chatt kontaktas av barn och unga som är rädda för krig. Många har sett chockerande videor på krigsoffer i media och på sociala medier. De är rädda att kriget kan komma till Finland.

Prata om krig
Tillbaka till toppen