Hoppa till innehållet

MLL är en medborgarorganisation öppen för envar

Vårt mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ge den en mer framträdande plats i samhället och få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet.

Ge ett barn en bättre framtid

Med ditt stöd kan vi finnas nära, lyssna och hjälpa barn, unga och föräldrar överallt i Finland. Inga barn, ungdomar eller föräldrar ska lämnas ensamma med sina bekymmer. Utan ditt stöd är vårt arbete inte möjligt. Du kan hjälpa. Ge en gåva nu och stöd välgörenhet i hemlandet.

Barn- och ungdomstelefonen stödjer barn och unga i alla situationer (också på svenska)

Svenskpråkig barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten finns till för alla barn och unga upp till 25 år. Genom att ringa eller skriva får den unga stöd, bekräftelse och en trygg vuxen att prata med. Många ringer för att få sällskap på sin hemväg, medan andra berättar om en psykisk ohälsa som pågått länge. Inget är för stort eller för litet.

På den svenska sidan för unga (ung.mll.fi) kan du som vuxen, professionell eller ungdom läsa information om kroppen, sexualitet, hälsa, relationer med mera. Bekanta dig gärna med materialet!

Ung.mll.fi

Prata om våldsnyheter med barn

Nyhetsrapportering om våld och våldsincidenter når både unga skolbarn men även småbarn. Situationen kan förvinna och skrämma barnet.

Den vuxna kan också ha svårt att förstå det skedda och hitta svar på barnets frågor. En vuxen hjälper redan barnet genom att vara närvarande, lyssna och förbli lugn.

Läs mer

Kom med och bli volontär

Vår verksamhet bygger starkt på våra volontärer. Bekanta dig med hur du kan hjälpa familjer och hitta ditt eget sätt att delta. Du behöver inte hoppa in i volontäruppgifter direkt, vi utbildar våra volontärer för sina uppgifter.

Läs mer

Ge ett barn en bättre framtid

Genom en donation stöder du MLL:s arbete och du ger barnen en gåva vars värde räcker livet ut. Du kan också stödja oss långsiktigt som månadsgivare.

Ge en engångsgåva eller bli månadsgivare.

Tillbaka till toppen