Hoppa till innehållet

Bli volontär på barn- och ungdomstelefonen

En ny kurs drar igång hösten 2024!

Barn- och ungdomstelefonen behöver regelbundet nya volontärer som vill lyssna, stödja och finnas till för de svenskspråkiga barnen och unga i deras små och stora bekymmer. Som volontär kan du svara i både telefon och på nätbrev. 

Verksamheten utförs i Helsingfors på eftermiddagar och kvällar. 

Barn- och ungdomstelfonen har öppet veckovis:

Må-ti kl. 14-17 & ons-to kl. 14-20

Jourtiderna är uppdelade till eftermiddagspass (kl.14-17 ) och kvällspass (kl. 17-20)

Barn- och ungdomstelefonens anonyma tjänster finns till för alla sorters ärenden och ämnen. Tjänsterna är lågtröskeltjänster vilket innebär att inget ärende är för stort eller litet. Som volontär gör du det viktiga arbetet att lyssna, stödja och diskutera med den stödsökande om de ämnen som den unga själv vill.  

Som volontär blir du aldrig ensam med ett samtal eller nätbrev. Vid varje jourtillfälle finns det en anställd från Mannerheims barnskyddsförbund på plats för att finnas som stöd. Man kan när som helst rådfråga den anställde eller de andra volontärerna.  

För att bli volontär på MLL genomgår alla en grundlig utbildning för att sedan kunna ge det bästa möjliga bemötandet och stödet åt de stödsökande. Du behöver inte ha specifika förkunskaper för uppdraget, med en nyfikenhet och vilja att lära dig nya saker kommer du långt. 

Från våra volontärer önskar vi: 

  • En vilja och ett intresse att fördomsfritt ta del av barn och ungas värld 
  • En god förmåga av aktivt lyssnande och att uttrycka sig i text 
  • Ett öppet sinne och en vilja att lära sig nya saker 
  • Möjlighet att förbinda sig i verksamheten 2 gånger i månaden (á 4h), i minst ett år. 
  • Minst 25 års ålder.  

Alla som är intresserade att bli volontärer intervjuas innan grundkursen. Ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen kollas upp på alla som blivit antagna till kursen.  

Som volontär på Mannerheims Barnskyddsförbund får du ett fortgående stöd i ditt uppdrag i form av kvalitativ fortsatt utbildning och stöd av en handledare och dina jourkollegor. Att ständigt lära sig mer om samtalsteknik och få ta del av barn och ungas aktualiteter hör detta volontärsuppdrag till. Volontärsuppdraget innefattar självklart även en god gemenskap, trevliga jourutrymmen och tilltugg vid varje jourtillfälle. Dessutom ordnar vi trevliga rekreationstillfällen tillsammans.

Kursen utförs delvis online och delvis fysiskt på plats i Helsingfors, kvällstid och två (2) lördagar. 

Tidsfördelning:

Närträffar och webbföreläsningar: ca 24h
Nätstudier: 13h

Kurs hösten 2024 (fysiska träffar och webbföreläsning)

3.9 kl. 17.30 -20 Första kvällen. Vi bekantar oss med varandra, tjänsterna samt våra bemötandeprinciper. Sker på plats i Hagnäs.

7.9 kl. 9-15 En föreläsning om barn och ungdomstiden (Webbföreläsning)

21.9 kl. 9-15 “Telefondagen”. En dag med praktiska övningar kring volontärskapet i telefontjänsten. Sker på plats i Hagnäs.

5.11 kl. 17.30-20 Avslutande kvällen. På plats i Hagnäs

Kursen innehåller även praktisk övning i själva tjänsten som sker mellan telefondagen och den avslutande kvällen

Samtliga volontärer skall ha möjlighet att delta på alla träffar. 

Syftet med kursen är att få färdigheter för att kunna ta emot samtal på Barn- och ungdomstelefonen samt svara på nätbrev. 

På kursen: 

  • Fördjupar vi oss i barn- och ungdomslivets utvecklingsstadier 
  • Går igenom vanliga fenomen bland de stödsökande 
  • Övar vi på att bemöta stödsökande 
  • Bekantar vi oss med Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten
  • Funderar vi över rollen som volontär och hur man mår bra i sin uppgift

Ansök här

Jourkoordinator Sofie Railila
sofie.railila(a)mll.fi
0504146322

Relaterade länkar

Tillbaka till toppen