Hoppa till innehållet

Bli volontär på barn- och ungdomstelefonen

Barn- och ungdomstelefonen söker vuxna volontärer som vill lyssna, stödja och finnas till för de svenskspråkiga barnen och unga i deras små och stora bekymmer. Som volontär svarar du både i telefon och på nätbrev. 

Verksamheten utförs i Helsingfors på eftermiddagar och kvällar. 

Jourturerna i Barn- och ungdomstelefonen är veckovis följande:

Må-ons kl. 14-17 & To kl. 17-20

Barn- och ungdomstelefonens anonyma tjänster finns till för alla sorters ärenden och ämnen. Tjänsterna är lågtröskeltjänster vilket innebär att inget ärende är för stort eller litet. Som volontär gör du det viktiga arbetet att lyssna, stödja och diskutera med den stödsökande om de ämnen som den unga själv vill.  

Som volontär blir du aldrig ensam med ett samtal eller nätbrev. Vid varje jourtillfälle finns det en anställd från Mannerheims barnskyddsförbund på plats för att finnas som stöd. Man kan när som helst rådfråga den anställde eller de andra volontärerna.  

För att bli volontär på MLL genomgår alla en grundlig utbildning för att sedan kunna ge det bästa möjliga bemötandet och stödet åt de stödsökande. Du behöver inte ha specifika förkunskaper för uppdraget, med en nyfikenhet och vilja att lära dig nya saker kommer du långt. 

Från våra volontärer önskar vi: 

 • En vilja och ett intresse att fördomsfritt ta del av barn och ungas värld 
 • En god förmåga av aktivt lyssnande och att uttrycka sig i text 
 • Ett öppet sinne och en vilja att lära sig nya saker 
 • Möjlighet att förbinda sig i verksamheten 2 gånger i månaden (á 4h), i minst ett år. 
 • Minst 25 års ålder.  

Alla som är intresserade att bli volontärer intervjuas innan grundkursen och skall även kunna uppvisa ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen. 

Som volontär på Mannerheims Barnskyddsförbund får du ett fortgående stöd i ditt uppdrag i form av kvalitativ fortsatt utbildning och stöd av en handledare och dina jourkollegor. Att ständigt lära sig mer om samtalsteknik och få ta del av barn och ungas aktualiteter hör detta volontärsuppdrag till. Volontärsuppdraget innefattar självklart även en god gemenskap, trevliga jourutrymmen och tilltugg vid varje jourtillfälle. Dessutom ordnar vi trevliga rekreationstillfällen tillsammans.

Kursen utförs delvis online och delvis fysiskt på plats i Helsingfors, kvällstid och två (2) lördagar. 

Tidsfördelning:

När- eller webbföreläsningar: ca 24h
Studier på plattform på egenhand: 13h

Samtliga volontärer skall ha möjlighet att delta på alla träffar. 

Syftet med kursen är att få färdigheter för att kunna ta emot samtal på barn- och ungdomstelefonen samt svara på nätbrev. 

På kursen: 

 • Fördjupar vi oss i barn- och ungdomslivets utvecklingsstadier 
 • Går igenom vanliga fenomen bland de stödsökande 
 • Övar vi på att bemöta stödsökande 
 • Bekantar vi oss med barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten
 • Vi funderar över rollen som volontär och hur man mår bra i sin uppgift

Kursen består av fysiska träffar, en webbföreläsning samt självständiga studier på en webbplattform. Du ska möjlighet att delta på alla kursträffar.

Tidtabell för fysiska träffarna: 

 • Tisdag 5.9  kl. 17.30-20 Kursstart (I MLL:s utrymmen i Hagnäs) 
 • Lördag 9.9 kl. 9-15 Föreläsning om Barn- och ungdomstiden (Webbföreläsning) 
 • Lördag 23.9 kl. 9-15 “Telefondagen” (I MLL:s utrymmen i Hagnäs) 
 • Må 25.9-må 6.11 2 st. Övningsturer á 3h 45min (I MLL:s utrymmen i Hagnäs) 
 • Tisdag 7.11 kl. 17.30-20 Kursens avslutning (I MLL:s utrymmen i Hagnäs) 

Ansök här

Jourkoordinator Ronja Quagraine
ronja.quagraine(a)mll.fi
0504617743

Relaterade länkar

Tillbaka till toppen