Hoppa till innehållet

Mediefostran

Internet, böcker, filmer, digitala spel, reklamer, tv, foton och mobiler är alla medier och spelar en stor roll i barns och ungas livsmiljö. Hemmens mediefostran är viktig när barn och unga ska lära sig mångsidig mediekompetens och utveckla en sund medierelation och en balanserad medievardag.

Barn behöver vägledning och stöd i sin medieanvändning, men också mycket lyssnande, närvaro och tillsammansgörande för att lära sig använda medier på ett ansvarsfullt, medvetet och respektfullt sätt. Föräldrarna ger med sin egen medieanvändning och sitt synsätt exempel och handlingsmodeller åt barnen.

Det är också viktigt att föräldrarna sätter upp gränser och tillsammans med barnen och ungdomarna kommer överens om regler. Genom att fundera på familjens medieanvändning kan man förstå hur egen och familjemedlemmars medieanvändning kan påverka ett barn.

En förälder behöver inte vara digital expert för att vägleda barn och unga i dagens värld. Positivt intresse, närvaro och stöd i fråga om medier spelar en nyckelroll i att trygga barnens digitala rättigheter och stärka deras mediekompetens.

  • Var intresserad av ditt barns nätanvändning och undersök olika medier tillsammans.
  • Ta reda på åldersgränser och se till att det medieinnehåll ditt barn använder passar barnet.
  • Vägled i säker medieanvändning och var ett stöd om barnet stöter på något obehagligt i medierna.
  • Låt ditt barn visa sina kunskaper och dela sina intressen i medier.
  • Tänk tillsammans med barnet ut lämpliga gränser för spelande och annan medieanvändning.

 

EU logo sv

Ladda ner material

Mer information

Tillbaka till toppen