Hoppa till innehållet

Kompisveckan

Kompisveckan är ett lokalt evenemang där barn och unga får öva sig i kompisfärdigheter och att ta hänsyn till andra. Under kompisveckan kan man anordna rolig verksamhet som inte behöver vara arbetsdryg eller resurskrävande.

Det kan till exempel handla om små gärningar i skolan, Mannerheims Barnskyddsförbunds familjeklubb eller ungdomslokalen, såsom:

  • vänskapsutmaningar
  • meddelanden från barn till vuxna
  • lektioner om kompisfärdigheter som hålls av stödelever
  • kompiskakor
  • raster med aktiviteter som dras av elever
  • samtal om vänskap

Kompisveckan kan hållas när som helst, det finns ingen förutbestämd tidpunkt för veckan.

Vänskapsförhållanden har en stor betydelse för barns och ungas tillväxt, sociala färdigheter och självförtroende. Med kompisarna kan man uppleva gemenskap och glädje och få positiva erfarenheter. För att man ska inkluderas i gruppen och hitta sin plats i den behöver man kompisfärdigheter: förmåga att lyssna, uttrycka sig själv och handla på ett konstruktivt sätt i situationer som kräver växelverkan.

För barn och unga är det viktigt att känna sig som en betydelsefull del av gruppen, till exempel klassen eller hobbygruppen. När barn och unga själva får komma med idéer och hitta på sysselsättning stärks deras självförtroende, engagemang och motivation. Upplevelser av att man lyckas med det man gör och förtjänar andra barns och vuxnas förtroende stärker tron på den egna förmågan.

Kompisveckan genomförs tillsammans av barn, unga och vuxna. Barnen och de unga har möjlighet att själva planera och hitta på aktiviteter samt utvärdera vad de åstadkommit. De vuxna erbjuder stöd och hjälp vid behov.

Kompisveckan stärker det lokala samarbetet så att olika aktörer tillsammans kan främja barns kompisfärdigheter. Gemensam verksamhet ökar förståelsen för andras arbete, stärker förtroendet och ger de vuxna en chans att tillsammans visa att de bryr sig.

Kompisveckan kan anordnas i samarbete mellan olika lokala instanser som arbetar med barn och unga. Sådana instanser kan vara till exempel Mannerheims Barnskyddsförbunds lokala föreningar, regionala skolor, ungdomslokaler, bibliotek och andra organisationer.

Ladda ner material

Mer information

Tillbaka till toppen