Hoppa till innehållet

Förbundets arkiv

Mannerheims Barnskyddsförbunds arkivmaterial till och med år 1989 har deponerats hos Riksarkivet, Fredsgatan 17, 00170 Helsingfors, tel. (09) 228 521.

Materialet kan användas för forskningsarbete med tillstånd av Riksarkivet. Tillstånd ansöks med en blankett som fås från forskarsalen. Studerande för lärdomsprov behöver ett utlåtande från sin handledare.

Från och med år 1990 finns arkiven på centralbyrån, Andra Linjen 17, Helsingfors.

Mer information

Tillbaka till toppen