Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten

Barn och unga behöver pålitliga vuxna som har tid att lyssna

Ensamhet i vardagen, psykisk ohälsa och sexualitet är bland annat ämnen som barn och ungdomar funderar kring. Ofta kan det vara lättare att diskutera känsliga ämnen anonymt, därför finns barn- och ungdomstelefonen. I samtalet har barn och ungdomar möjligheten att diskutera med en vuxen om ämnen som intresserar eller tynger dem, anonymt och konfidentiellt. Diskussionen utgår alltid från barnets intressen och behov.

Barn- och ungdomstelefonen erbjuder engångshjälp. Tillsammans med barnet eller den unga kan vi fundera på vem man kunde fortsätta diskussionen med efter samtalet.

Man kan ringa gratis och anonymt till barn- och ungdomstelefonen. I telefonen svarar frivilliga över 25-åriga vuxna som har genomgått Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) utbildning till uppgiften. De frivilliga vuxna som besvarar samtalen har tystnadsplikt.

Barn- och ungdomstelefonen betjänar på numret 0800 96 116 på svenska. Öppettiderna är må-ons kl. 14-17 och to kl. 17-20.

Skriv ett brev på svenska

Ifall barnet eller den unga känner att det är utmanande att prata i telefon, erbjuder vi också vår nätbrevstjänst på svenska. Barnet eller den unga kan skriva ett brev till oss konfidentiellt och anonymt. Vi garanterar ett svar på brevet inom två veckor.

Klicka här för att gå till nätbrevstjänsten

Ung.mll.fi

Webbsidan ung.mll.fi riktar sig för barn och unga. Där finns mer information om Barn- och ungdomstelefonen samt även material med syfte att sänka tröskeln för barn och unga att våga prata om sina funderingar anonymt eller med någon i närkretsen.

Klicka här för att gå till ung.mll.fi

Nuortennetti

Att vara ung är både underbart och tungt. För unga har Mannerheims Barnskyddsförbund en egen webbplats Nuortennetti, som innehåller information om bland annat mobbning, alkohol, sömn och sällskapande. Dessutom kan man på Nuortennetti läsa andra ungas storyn och skriva sina egna. Webbplatsen Nuortennetti är finskspråkig.

Klicka här för att gå till Nuortennetti

Relaterade länkar