Hoppa till innehållet

Ensamhet, relationer och sexsnack vanligaste kontaktorsaker på MLL:s Barn- och ungdomstelefon

Ensamhet samt funderingar om relationer och sexualitet fick barn och unga att ta kontakt med Mannerheims Barnskyddsförbunds Barn- och ungdomstelefon år 2021. I de flesta samtal, oavsett barns ålder, speglades en saknad av en trygg vuxen i vardagen som lyssnar och finns till för att besvara frågor som dykt upp.

Den psykiska hälsan samt relationer med jämnåriga var vanliga ämnen som unga ville diskutera i Barn- och ungdomstelefonens brevtjänst. 

På basen av kontakterna under Barn- och ungdomstelefonens första hela verksamhetsår har MLL:s svenskspråkiga stödtjänster blivit en viktig del av många finlandssvenska barn och ungas vardag. Behovet att få prata eller skrivas med en trygg vuxen som har tid att stanna upp och lyssna och visa intresse av den unga är stort. Därav har ett typiskt samtal kommit från ett barn som delat med sig av sin dag på vägen hem från skolan eller då hen befunnit sig ensam hemma. Många har en stor önskan att få prata om sina upplevelser, relationer och tankar med någon helt anonymt.  

Pandemitiden har varit påfrestande för barn och unga, vilket hörs i Mannerheims Barnskyddsförbunds hjälpande tjänster. Unga som redan tidigare haft svårigheter med sitt mentala välbefinnande har i många fall känt sig mer ensamma och hoppet om en positiv framtid saknas hos många.  

Det har blivit tydligt att barn har utmaningar med att både våga söka och att få hjälp åt sig själv. Många beskrev sin oro över att söka hjälp då man upplevde att någon annan skulle förtjäna den hjälpen mer än en själv, eller att man som minderårig var rädd för att vårdnadshavarna skulle få reda på hur man egentligen mår. Genom att ta kontakt till Barn- och ungdomstelefonen har det i flertalet fall blivit en språngbräda för att sedan våga prata om sina tankar och upplevelser även med någon annan vuxen. 

Ett återkommande ämne var även utmaningar i kompisrelationer, brist på sådana samt barn som kände sig mobbade och utstötta ur gemenskapen i skolan. Många stödsökande beskrev hur de inte tror att vuxna i deras närhet kan hjälpa till med att lösa situationer som berör relationer med jämnåriga, och därav har de valt att inte berätta om sina upplevelser till någon.  

-När det kommer till mobbning så behöver det vara tydligt för alla elever, vilka konsekvenserna av mobbning är. Försök på mobbning kommer alltid finnas, men vi får inte acceptera mobbning som en del av skolvärlden, anser Ida Sandholm, jourkoordinator på Barn- och ungdomstelefonen. 

I Barn- och ungdomstelefonen var frågor om sex, sexualitet och porr återkommande. Barn besitter på många frågor om sin omvärld, varav en del är svåra att diskutera med vuxna som man har en relation till. Stödsökandes frågor om den egna kroppen samt diskussion om sexuella bilder och filmer som de sätt på nätet är väldigt viktiga att stanna upp vid och besvara. I de flesta samtal som berör sex har den jourhavare som svarar en bra möjlighet att prata om samtycke samt normalisera frågor om sex och kroppen, därför kan Barn- och ungdomstelefonen ha en stor roll i somliga stödsökandes sexualupplysning. De bästa samtal om sex och porr är de där barnet eller den unga tar initiativet. I nätbrevstjänsten var tankar om den egna sexualiteten eller könstillhörigheten något som unga ville diskutera och få stöd med.  

Nätbrevstjänsten är öppet dygnet runt och möjliggör en lång dialog. Vanligt förekommande brevväxlingar handlade om unga som upplevt psykisk ohälsa en längre tid och känner sig trötta, omotiverade och ensamma. Nätbrevstjänsten tilltalar främst unga i åldern 15–17 år (40,5%), medan telefonen främsta målgrupp år 2021 var barn mellan 9-14 år (51%). Under 2021 mottog Barn- och ungdomstelefonen 1 791 kontakter varav 1610 var samtal och 181 var nätbrev. 

 

Mannerheims Barnskyddsförbunds Barn- och ungdomstelefon startades år 2020 som en riksomfattande, gratis svenskspråkig stödtelefon som får kontaktas av barn och unga i Finland oavsett ämne. Telefonen betjänar på numret 0800 96 116 må-ons kl. 14–17 samt to kl. 17–20. Via brevtjänsten kan barn och unga skriva brev anonymt och konfidentiellt och få svar på sina funderingar inom en vecka. Brevtjänsten är öppen dygnet runt på adressen skriv.mll.fi.  

Att kontakta MLL:s stödtjänster för barn och unga är alltid anonymt och konfidentiellt. Kontakterna besvaras av vuxna volontärer som MLL skolat för uppgiften och en handledare från MLL är alltid närvarande för att stöda volontärerna i kontakterna. 

Kontakt: 

Jourkoordinator Ida Sandholm, ida.sandholm(a)mll.fi, tel. 050 478 2642 

Mer information

Kontakt

Ida Sandholm

Jourkoordinator (på föräldraledighet)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen