Hoppa till innehållet

Hur prata med barn och unga om krig

Kriget i Ukraina oroar både vuxna som barn och unga. MLL:s Barn- och ungdomstelefon och chatt kontaktas av barn och unga som är rädda för krig. Många har sett chockerande videor på krigsoffer i media och på sociala medier. De är rädda att kriget kan komma till Finland. Vissa föräldrar är mycket oroliga över situationen.

Barn och unga får inte lämnas ensamma med sin rädsla. Det har också varit många barn och unga med rysk bakgrund som har kontaktat oss eftersom de har blivit mobbade och diskriminerade till följd av kriget. Det är viktigt att diskutera om kriget med barn och unga i hemmet och i skolan. Det kan också finnas behov av diskussion på dagis, även om små barn bör skyddas från krigsrelaterade frågor. Föräldrar och andra närliggande vuxna behövs nu för att skapa trygghet och hopp. MLL har sammanställt instruktioner för hur man hanterar krig med ett barn eller en ungdom.

Försök att lugna ditt eget sinne innan du pratar med ett barn eller en ungdom, eftersom känslorna smittar. Du kan fråga vad barnet eller ungdomen har hört eller sett om kriget i Ukraina och hur barnet eller ungdomen förstår situationen. Ta emot barnets alla tankar och känslor. Barn är olika och upplever saker på olika sätt. Observera att det inte alltid är lätt för ett barn att berätta om sina känslor. Barnet kanske inte har begreppen och orden för att beskriva sin oro. Ett barn kan inte analysera och bearbeta det hen hör och ser på samma sätt som en vuxen kan. Ge barnet tid och utrymme att berätta om sina erfarenheter med sina egna ord och var beredd på att lyssna.

Berätta med hänsyn till barnets ålder för barnet vad du vet om kriget i Ukraina. Att tänka på åldersnivån handlar om att tala med de ord och begrepp som barnet känner till. Dessutom kan du se till om barnet förstår vad du sade. Du kan be barnet att berätta med sina egna ord hur barnet förstod vad du berättade. Ge barnet tid och utrymme att fråga.

Frågorna som barnet ställer speglar barnets sätt att förstå vad som har hänt och bör besvaras på liknande sätt. Det är bra att svara ärligt och att kortfattat berätta fakta. Ju yngre barnet är, desto mer generell ska rapporteringsnivån vara. Du kan säga att det är frågan om motsättningar mellan olika länder som till och med är svåra för en vuxen att förstå. För ett äldre barn kan du berätta mer om bakgrunden till situationen. De unga kan ha ett stort informationsbehov och då är det viktigt att hjälpa dem att förstå vad situationen handlar om.

Undvik att överföra din egen rädsla till ett barn eller en ungdom. Barn är känsliga för vuxnas ångest. Prata med barnet först efter att du har hanterat din egen ångest med en annan vuxen. Du kan säga att du är ledsen över situationen, men vi har inga bekymmer i Finland. Hjälp barnet att förstå och uppfatta att det som sägs i nyheterna inte hotar dem. Barnet kanske inte förstår avstånden eller krisernas natur, och fantasin kan skapa onödiga hot. Betona att ledarna för flera länder just nu söker en lösning på situationen.

Vissa barn och unga reagerar känsligare och starkare för allt som händer runt omkring dem och kan behöva mer lugnt prat och närhet. För att skingra barnets eller den ungas oro det är viktigt att ta reda på exakt vad de är rädda för eller vad som oroar dem. Det är också normalt att barnet inte reagerar på situationen på något sätt. Vissa barn och unga hanterar situationen genom humor, till exempel genom att skämta. Barnet och den unga har rätt att reagera på sitt individuella sätt. Ibland har ett barn eller en ungdom så många egna bekymmer som tar all uppmärksamhet.

Kriget och nyheterna om det kan särskilt chockera barn och unga som har upplevt krig eller har släktingar i Ukraina. Betona att barnet är i säkerhet och att människor i riskzonen får hjälp. Förklara att Finland och andra länder tar emot ukrainare och erbjuder dem skydd. Kriget oroar även barn och unga med rysk bakgrund, och de kan till och med uppleva skam och skuld som följd. Det är viktigt att betona för dem att de inte har något med situationen att göra. Betona att de har rätt att vara stolta över sina rötter och sin identitet. Ingen har rätt att mobba eller diskriminera dem på grund av kriget och inte annars heller. Be dem meddela om detta händer och kontakta i så fall skolan eller andra myndigheter.

Betona att ansvaret för att starta ett krig alltid ligger på staten, inte på folket. Både folk från Ukraina och Ryssland är drabbade av kriget. Tala om att barn och unga med rysk bakgrund också bor i Finland och de ska behandlas lika vänligt som andra. Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sin bakgrund. Barn och deras föräldrar är inte ansvariga för kriget. Fråga barnet om hen har märkt mobbning eller diskriminering mot någon med rysk bakgrund och ifall det tagits några åtgärder gällande det. Uppmuntra barnet att vara en rättvis kompis med alla. Överför inga egna negativa attityder eller känslor till barnet, utan hantera dem med andra vuxna så att barnet inte är närvarande.

Om du märker att barnet är rädd för något hen ser i media eller på sociala medier ska du se till att barnet inte behöver fortsätta titta. Trösta barnet omedelbart, till exempel genom att ta barnet i famnen och visa att barnet är i säkerhet. Berätta för barnet på ett åldersanpassat sätt vad nyheterna handlar om. Håll dig lugn. Även ett litet barn känner förälderns chock och sorg trots vad föräldern pratar om. När en förälder kan förmedla en känsla av trygghet till ett barn, underlättas barnets tillstånd även om barnet fortfarande kan vara skrämd. Om du själv är djupt chockad av bilderna barnet ser kan du skjuta upp diskussionen eller fundera på om någon annan i barnets närhet kan ge dem trygghet.

Berätta för barnet att det är bra att begränsa användningen av sociala medier för att skydda sig så att barnet inte behöver se trakasserande innehåll. Nyheter som sprids via sociala medier är ofta dramatiska och utformade för att chocka. De kommer inte alltid från pålitliga källor och en del av bilderna kan vara gamla nyheter eller till och med tagna från videospel. Undvik att följa nyheter och media i närvaro av ett barn. Ju yngre barnet är, desto mer bör barnet skyddas från alla slags krisnyheter. Titta inte på eller diskutera inte nyheterna så att barnet hör. Att begränsa användningen av sociala medier kan vara svårt med de unga, men det är också värt att diskutera skadliga effekter media kan ha på den egna sinnesfriden.

Om barnet ser oroligt eller deprimerad ut och kriget hela tiden kommer fram i drömmar, tal, lekar eller teckningar kan det vara bra att diskutera med barnet igen. Äldre barn pratar också med varandra om händelser som har påverkat dem och andras berättelser kan öka oro. Därför är det också bra att följa den ungas humör och tal och ge möjlighet att diskutera saken. Om barnets eller ungdomens ångestsymtom är mycket allvarliga och inte försvinner inom några dagar, är det bra att rådfråga en professionell (som en sjukskötare eller skolpsykolog) och tillsammans fundera vad som kan göras åt situationen.

Betona att även om nyheterna lyfter fram oroväckande saker så finns det väldigt många vuxna som arbetar med att lösa situationen. Framhäv av att ingen vill eller vinner på att konflikter och krig fortsätter länge. Skapa hopp genom att berätta att oavsett vad nyheterna skriver så har krig och konflikter minskat och människors välmående blivit bättre. Alla jobbar på att det ska fortsätta utvecklas i den riktningen. Skapa en lugn atmosfär och upprätthåll vardagliga rutiner. Var närvarande för barnet. Barn och unga tycker om att vara och göra saker tillsammans. Ni kan spela brädspel, läsa en bok, gå ut, pyssla, baka, titta på familjefilmer.

Det lönar sig att minska sitt följande av nyheter och sociala medier om de orsakar oro och rädsla. Dela dina tankar och bekymmer med andra vuxna. Ta hand om dig själv, fortsätt med dina hobbyn, gör trevliga saker. Att göra och röra på sig och fokusera på vardagliga sysslor lindrar ångesten. Sök hjälp om du känner att du inte orkar. Hjälp finns tillgänglig för både barn, ungdomar och föräldrar.

MLL erbjuder samtalshjälp för barn, unga och vuxna.

Svenskspråkig telefon- och brevtjänst för barn och unga

Vanhempainpuhelin

Aiheeseen liittyvät

Tillbaka till toppen