Hoppa till innehållet

Naturnära lek – Lekdagens tema uppmuntrar till att leka ute i naturen

Den nationella Lekdagen firas i år lördagen den 24 april. Temat är Naturnära lek, eftersom naturen som miljö uppmuntrar och inspirerar till lek. Att leka i naturen ökar både barns och vuxnas välmående, och är därför ett aktuellt och träffande tema för Lekdagen och den föregående temaveckan för lek.

Att vara ute i naturen har många positiva effekter, liksom också lekar har. Därför var det naturligt att koppla ihop dessa två teman under Lekdagen 2021. I Finland finns det dessutom natur som lämpar sig för lek både i städerna och på landet, och inte heller är det lång väg till naturen – för många räcker det med att gå ut genom dörren.

– Du behöver inte nödvändigtvis gå till en skog. Även i stadsmiljön finns parker, stränder och olika gårdsområden med naturelement som fungerar bra som lekplatser, säger Eevamaija Paljakka, koordinator för nätverket Lekdagen.

FN:s kommitté för barnets rättigheter understryker betydelsen av att barn får leka i en omväxlande fysisk miljö samt att de får uppleva och växelverka med naturen. Naturen uppmuntrar också människor i olika åldrar att vara aktiva tillsammans och därigenom sammanföra generationer kring gemensam lekglädje. Tanken bakom Lekdagen är uttryckligen att uppmuntra alla, oberoende av ålder, att delta i leken.

Lek och fantasi går hand i hand och utgör grunden för all kreativitet. Att leka i naturen öppnar många slags möjligheter för fantasin: – Naturen inspirerar barnet och den vuxna till kreativitet. Att ge sig ut i naturen är alltid ett äventyr också om platsen är en bekant park, strand eller skog i närmiljön. Naturen bjuder på diskussionsämnen, aktiviteter, utmaningar, gömställen och stimulans som den övriga omgivningen inte kan ge på samma sätt, säger lekinnovatör Isa Pelto från föreningen Perinneleikit ry.

– Naturen har också många slags effekter på vårt välbefinnande, den främjar hälsan och orken. Den ger motvikt till den hektiska och inrutade vardagen. Och bäst av allt är att vi alla har rätt att leka i naturen oberoende av om vi bor på landet eller i staden, säger Anna Anttonen, som planerar barnverksamhet i Suomen Latu.

Den nationella Lekdagen äger rum lördagen den 24 april och firas nu den sjätte gången. Hela veckan (19–25.4.2021) är en temavecka för lek. Dess syfte är att uppmuntra alla oavsett ålder att njuta av lekglädjen.

På Lekdagen ordnas evenemang, om coronasituationen tillåter det. På grund av undantagstillståndet kan det förekomma stora regionala skillnader i de publika evenemangen. – Som tur är kan Lekdagen firas med beaktande av begränsningarna också i små grupper på hemgården eller i närmiljön. Vi har sammanställt tips på Lekdagens webbplats om hur man kan fira dagen också på egen hand, säger Eevamaija Paljakka.

Under denna undantagsperiod är friluftsliv och utomhuslekar det bästa tidsfördrivet som kan göras på ett coronasäkert sätt. Och även annars, för varje dag är en Lekdag.

Bakom temadagen ligger nätverket Lekdagen, som hela tiden utvidgas. I nätverket ingår nu sammanlagt 41 olika grupper, organisationer, föreningar och aktörer. Nätverket vill lyfta fram lekens betydelse i samhället. Mannerheims Barnskyddsförbund koordinerar nätverket.

Mer information
koordinator Eevamaija Paljakka, eevamaija.paljakka(a)mll.fi, tfn 050 438 0557
informatör Eveliina Kutila, eveliina.kutila(a)mll.fi, tfn 040 580 2393

Lekdagen vill att vuxna och barn genom lekar tillbringar avkopplande tid tillsammans varje dag om året. Lekdagen-programmet främjar lek på många olika sätt och ger bl.a. mångsidig information om lekar, samlar in kunskap om lektraditioner samt uppmuntrar människor att vara lekfulla.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen