Hoppa till innehållet
Lastenhoidon kuva, EI KÄYTETÄ MUUALLA.

Barnvakter

MLL erbjuder kortvarig hjälp med vård av barn i hemmet under alla tider av dygnet, även under veckoslut.

Du kan utnyttja vårt nätverk av utbildade barnvakter enligt dina egna behov, t.ex. då

  • föräldrarna är på tjänsteresa, möte eller studerar
  • föräldrarna vill pusta ut ett tag, ägna sig åt hobbyverksamhet eller tillbringa tid tillsammans
  • den ordinarie vårdaren insjuknar

Via Mannerheims Barnskyddsförbunds vårdarförmedling kan den hjälpbehövande familjen även med kort varsel beställa en pålitlig barnvakt som är utbildad för sin uppgift.

Mannerheims Barnskyddsförbunds barnvakter är personer som visat sig vara lämpliga för arbete inom barnavården och har genomgått en av MLL anordnad barnavårdskurs. Vid sidan av grundutbildningen ordnar MLL även vidareutbildning av vårdare. Vi övervakar och handleder kontinuerligt barnvakterna och de har ett gällande vårdarkort som har utfärdats av MLL.

Vårdarna ansvarar för barnets säkerhet, vård och trivsel enligt föräldrarnas direktiv. För att trygga barnets välbefinnande är det viktigt att föräldrarna reserverar tillräckligt med tid för diskussion med vårdaren då vårdförhållandet inleds. Vårdaren har tystnadsplikt i frågor som rör barnet och familjen.

Vårdarna är anställda av familjen. OBS! Familjen är arbetsgivare då ersättningen betalas direkt till vårdaren.

Nyland:  Barnvakten får 11 €/timme och 22 €/timme på söndagarna och andra röda dagar.

Resten av landet: Barnvakten får 10 €/timmde och 20 €/timme på söndagarna och andra röda dagar.

Lönen betalas kontant med en halvtimmes noggrannhet i slutet av det enskilda uppdraget. Minimibetalningen är för två timmar. Observera, att lönen betalas för den beställda tiden, även om familjen återvänder hem tidigare. Den tid som angivits på beställningen är barnskötarens arbetstid. Bestämmelser gällande arbete på söndagar fastställs i Arbetstidslagens 20 §. För söndagsarbete betalas lönen upphöjt med 100 %. Förhöjd lön betalas också ut vid kyrkliga högtider, på första maj och på självständighetsdagen.

I samband med betalningen ska vårdaren få ett skriftligt lönekvitto.

Familjen bör anmäla alla betalda lön i Skatteverkets inkomstregistret senast den 5 av den följande månaden. Länken till inkomsregistret finns längst ner på sidan.

I samband med att barnvakten får sin lön, drar familjen av en arbetslöshetsförsäkringspremie 0,79% för alla barnvakter mellan 18 och 64 år. Ifall familjen betalar under ett kalenderår över 1400 euro, får familjenen räkning som är baserat på dem uppgifterna familjen har anmält i inkomsregistret. Familjen betalar både arbetsgivarens 0,27% och arbetstagarens 0,79% arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Mer information om arbetslöshetsförsäkrningsavgifterna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens web-plats (se längst ner på sidan) eller genom att ringa kundservicen tel. 075 757 0500.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften ArPL betalas ifall den lön som betalas till samma barnvakt överskrider 68,57 euro brutto per månad. ArPL är arbetstagar- och månadsspecifik. Familjen drar av arbetstagarens andel från barnskötarens lön 7,15% för 17–52-åringar och för 63–67-åringar och 8,65% för 53–62-åringar. När familjen anmälar lönen i inkomsregistret, väljer familjen arbetspensionsförsäkringsbolaget som sedan skickar familjen en räckning. År 2024 är den totala ArPL-procenten 26,12%.

En olycksfallsförsäkring måste tas ifall familjen betalar årligen lön mer än 1400 euro. Familjen kan skaffa olycksfallsförsäkringen från vilket försäkringsbolag som helst.

Ifall familjen betalar över 1500 euro till samma barnvakt under samma år, är lönen familjen betalar föremål för förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter.

Utbudet av vårdare som kan svenska varierar beroende på ort. Mer information om barnvaktsservice till barnfamiljer ges via förmedlingen.

eLastenhoito

Mer information

Tillbaka till toppen