Hoppa till innehållet

Skolfreden

Skolfredsprogrammet är organiserat av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen och Utbildningsstyrelsen. Idén med programmet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär på skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Läs mer om programmet

Skolfreden utlyses i början av läsåret, och utlysningsevenemanget äger rum på olika orter olika år. Evenemanget kan ses online i realtid, och sändningen är tillgänglig i hela landet. Utlysningsevenemanget utformas av elever och lärare från de lokala pilotskolorna i samarbete med skolfredsarbetsgruppen. Eleverna skriver också en utlysningstext för läsårets skolfred, och texten översätts till flera språk. Hustavlor kan skrivas ut och användas vid utlysningen av skolfred i er skola.

Läs utlysningstexterna

Varje skola kan ordna ett eget skolfredsevenemang i början av läsåret. Efter evenemanget är det viktigt att bygga upp skolfreden under hela läsåret. Eleverna i den lokala skolfredsarbetsgruppen tar fram månadsuppgifter för att göra det enkelt att påminna alla om skolfreden fortlöpande under läsåret. Uppgifterna lämpar sig för både låg- och högstadiet.

Ta del av skolfredsuppgifterna

Ta del av idéer för att ordna ett eget skolfredsevenemang

Förutom skolfred vill vi också främja dagisfred. Dagisfredsprogrammet gör barn och deras föräldrar delaktiga i ett mobbningsförebyggande förhållningssätt som kan tillämpas på daghemmen inom dess olika enheter eller grupper utifrån aktuella behov. Syftet med Dagisfreden är att stärka samarbetet mellan barn, föräldrar och pedagoger och främja deras delaktighet i skapandet av en god uppväxtmiljö. Ett rikt stödmaterial har tagits fram för att främja uppkomsten av dagisfred.

Läs om Dagisfreden och ta del av materialet

Mer information

Tillbaka till toppen