Hoppa till innehållet

Skolfreden

Skolfreden utlyses alltid i början av läsåret i vårt lands skolor. Syftet med deklarationen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik miljö. Samtidigt vill man fästa uppmärksamhet vid skolans verksamhetskultur och den fysiska och psykiska säkerheten i skolan. Man vill också betona den enskilda elevens, lärarens och hemmets, skolpersonalens och skolans samarbetspartners betydelse i upprätthållandet av skolfreden.

Mannerheims Barnskyddsförbund startade traditionen med att utlysa skolfreden i samband med kampanjen Inte med våld år 1990. Evenemanget arrangerades av aktiva i Åbo fram till år 1994, då ansvaret övertogs av Mannerheims Barnskyddsförbunds centralbyrå. Utbildningsstyrelsen kom med år 1994, inrikesministeriets polisavdelning år 2000, Folkhälsan år 2006 och Finlands Föräldraförbund år 2011. Det årliga evenemanget förverkligas tillsammans med eleverna, lärarna och övriga samarbetspartners.

Huvudevenemanget cirkulerar mellan olika orter varje år. Avsikten med att låta det riksomfattande evenemanget cirkulera är att förstärka verksamheten på olika håll i landet, samt att kunna ge så många ungdomar som möjligt en chans att få delta och medverka.

Mer information

Tillbaka till toppen