Hoppa till innehållet

Lokalt samarbete

Kompisveckan kan anordnas i samarbete mellan olika instanser som arbetar med barn och unga. Sådana instanser kan vara till exempel Mannerheims Barnskyddsförbunds lokala föreningar, regionala skolor, ungdomslokaler, bibliotek och andra organisationer. I sin lösaste form kan samarbetet innebära att alla instanser anordnar verksamhet med kompistema under en och samma vecka.

Som ett exempel på tätare samarbete kan nämnas kompisveckan på Degerö i Helsingfors. Kompisveckan organiseras av den lokala arbetsgruppen Tähdenlento i Degerö.

Arbetsgruppen, som består av aktörer från skolan och ungdomssidan,

  • planerar den årliga kompisveckan i området
  • informerar andra aktörer om kompisveckan
  • hjälper andra aktörer att komma med idéer
  • förmedlar stödmaterial
  • hjälper till med att hitta samarbetspartner
  • sammanställer alla evenemang i ett gemensamt program för kompisveckan
  • marknadsför kompisveckan för deltagare och medier.

Andra aktörer i området kan bjudas in för att delta i kompisveckan. Med vem samarbetar ni sedan tidigare? Finns det någon som ni kan inleda samarbete med inom ramen för kompisveckan? Vilka andra instanser arbetar egentligen för barn och unga i området? Finns det kanske ett åldringshem med invånare som skulle bli glada av att få besök av barn och unga?

Om kompisveckan genomförs tillsammans med Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening och/eller stödelever deltar i arrangemangen kan man söka ett bidrag på 100‒500 euro från Mannerheims Barnskyddsförbund (Itse tehty -raha).

Mer information

Tillbaka till toppen