Lokalt samarbete

Kompisveckan kan anordnas i samarbete mellan olika instanser som arbetar med barn och unga. Sådana instanser kan vara till exempel Mannerheims Barnskyddsförbunds lokala föreningar, regionala skolor, ungdomslokaler, bibliotek och andra organisationer. I sin lösaste form kan samarbetet innebära att alla instanser anordnar verksamhet med kompistema under en och samma vecka.

Som ett exempel på tätare samarbete kan nämnas kompisveckan på Degerö i Helsingfors. Kompisveckan organiseras av den lokala arbetsgruppen Tähdenlento i Degerö.

Arbetsgruppen, som består av aktörer från skolan och ungdomssidan,

  • planerar den årliga kompisveckan i området
  • informerar andra aktörer om kompisveckan
  • hjälper andra aktörer att komma med idéer
  • förmedlar stödmaterial
  • hjälper till med att hitta samarbetspartner
  • sammanställer alla evenemang i ett gemensamt program för kompisveckan
  • marknadsför kompisveckan för deltagare och medier.

Bjud in kompisar att delta

Andra aktörer i området kan bjudas in för att delta i kompisveckan. Med vem samarbetar ni sedan tidigare? Finns det någon som ni kan inleda samarbete med inom ramen för kompisveckan? Vilka andra instanser arbetar egentligen för barn och unga i området? Finns det kanske ett åldringshem med invånare som skulle bli glada av att få besök av barn och unga?

Ekonomiskt bidrag för att genomföra kompisveckan

Om kompisveckan genomförs tillsammans med Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening och/eller stödelever deltar i arrangemangen kan man söka ett bidrag på 100‒500 euro från Mannerheims Barnskyddsförbund (Itse tehty -raha).

Mer information