Hoppa till innehållet

Idéer för kompisveckan

De bästa idéerna för kompisveckan kommer från barnen och de unga själva. På denna sida har vi ändå sammanställt idéer som redan har förverkligats under tidigare kompisveckor och som kan användas vid planeringen.

 • Raster med aktiviteter som dras av eleverna. Exempel: en förlängd rast då också de vuxna i skolan är ute på gården. Eleverna drar spel, lekar, uppgifter osv. Musiken spelar.
 • Morgonsamlingar om kompisfärdigheter som dras av eleverna. T.ex. en ny utmaning varje morgon: gör någon annan glad, le mot alla du möter, tacka för lunchsällskapet, kombinera alla veckans utmaningar på fredagen osv. Dikter om vänskap som eleverna får läsa och välja under modersmålslektionen.
 • Lektioner om kompisfärdigheter som hålls av stödelever.
 • Gemensam aktivitet för två klasser. T.ex. en gemensam brunch som tillreds under hushållslektionen.
 • Föräldrakväll om kompisfärdigheter tillsammans med andra aktörer i regionen.
 • Brädspelskvällar
 • Tillverkning av reflexer och broscher med vänskapsmotiv
 • Meddelanden från unga till vuxna
 • Aktivitetsstunder som främjar sammanhållningen inom skolgrupper från närskolorna (planeras och genomförs tillsammans med stödelever)
 • Pyssla en stor kompissol: vilka egenskaper har en god vän och hur beter sig en vän
 • Spårning parvis med kompistema (uppgifter om kompisfärdigheter)
 • Hantverk med kompistema
 • Kompisdag då man får ta med en kompis, ett syskon, en förälder, en mor- eller farförälder eller någon annan viktig person
 • Gör ett avtal om antimobbning
 • Sagostund med kompistema
 • Ritning med temat framtidens kompis
 • Pyssel och utställning med kompistema
 • Sånger, rim och ramsor om vänskap

Ladda ner material

Mer information

Tillbaka till toppen