Siirry sisältöön

Arkistot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton arkistot on tallennettu vuoteen 1989 asti Kansallisarkistoon, Rauhankatu 17, 00170 Helsinki, p. 029 533 7000 (9-16)

Vuodesta 1990 lähtien arkisto on keskustoimistossa Toinen linja 17, 00530 Helsinki.

Kansallisarkiston aineistoja voi käyttää tutkimustyöhön Kansallisarkiston pääjohtajan luvalla. Lupa haetaan tutkijasalin päivystäjältä saatavalla lomakkeella. Sitä varten opinnäytetöiden tekijät tarvitsevat työn ohjaajan puoltolausunnon.

Kaikilla alla luetelluilla arkistokokonaisuuksilla on omat arkistoluettelonsa, joihin voi tutustua Kansallisarkiston luettelosalissa. Asiantuntevat tutkijasalin päivystäjät auttavat niiden käyttäjiä.

Sisältää myös Lastenlinnaa (vuoteen 1964) ja Viherlaakson kodinhoitajaopistoa (vuoteen 1972) koskevat asiakirjat sekä luovutetun alueen purettujen osastojen arkistoja.

Samaa asiaa koskevia asiakirjoja on erillisessä Suomen-Ruotsin Kummikuntatoimikunnan Keskusliiton arkistossa Kansallisarkistossa.

Sisältää tiedot kummilapsista ja muun muassa lasten ja kummien välistä kirjeenvaihtoa, josta vain käännökset on lähetetty edelleen ja alkuperäiset kirjeet on säilytetty. Asiakirjoja voivat asianomaiset sotakummilapset käyttää. Lisäksi niitä voi käyttää kansallisarkistonhoitajan luvalla tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Sisältää tiedot kummilapsista sekä kirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja. Sitä voivat asianomaiset sotakummilapset käyttää. Lisäksi sitä voi käyttää kansallisarkistonhoitajan luvalla tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Sisältää tiedot viime sotiemme aikana Tanskaan siirretyistä lapsista. Sen käyttöoikeus on asianomaisilla henkilöillä ja kansallisarkistonhoitajan luvalla tieteellisen tutkimuksen tekijöillä.

Lastensiirtoa Ruotsiin hoiti sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea, jonka arkisto on myös Kansallisarkistossa ja sen käyttöä koskevat samat rajoitukset kuin Tanskan valiokunnan kokoelmaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton arkisto 1968–1989

Sisältää luottamuselinten asiakirjat 1968–1984 sekä keskusjärjestön asiakirjat 1968–1989.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös