Hoppa till innehållet
Pöydällä esillä Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitaleita kultaristein.

På morsdagen belönas mammor med medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden

Under den riksomfattande morsdagsfesten den 14 maj 2023 belönas 39 mammor för förtjänstfullt fostringsarbete med medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden. President Sauli Niinistö överlåter utmärkelsetecknen till mammorna på morsdagen. Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) ordnar morsdagsfesten tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet i Vita salen. Presidenten har belönat finska mammor ända sedan 1946.

Mammorna som belönas på morsdagen har gjort ett viktigt fostringsarbete, och en del av dem verkar också aktivt utanför den egna kärnfamiljen, särskilt i bygemenskaper.

– Att belöna mammorna är en värdefull tradition som synliggör det omsorgsarbete som ofta förblir undangömt i samhället och som särskilt mammor utför. Det är också viktigt att vi stöder och synliggör familjernas mångfald. Syftet med MLL:s arbete är att stöda familjer i alla livssituationer så att föräldrarna mår bra och barnens utveckling tryggas, konstaterar Mannerheims Barnskyddsförbunds generalsekreterare Milla Kalliomaa.

När mammorna belönas beaktas det finska folkets mångfald och minoritetsgrupper. Bland mammorna som belönas finns bland annat en samisk trebarnsmor och två svenskspråkiga mödrar, av vilka den ena kommer från Åland. Den äldsta som belönas är en 98 år gammal fembarnsmor och den yngsta är 40 år.

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden kan belönas mammor i olika åldrar, som har verkat och som verkar i olika livsmiljöer och uppgifter. De som belönas har utmärkt sig som föredömliga fostrare av barn och unga, de har burit gemensamt ansvar och stött familjelivet och föräldraskapet.

Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar samt egna barn kan föreslå mammor som borde belönas till regionförvaltningsverken. Utifrån regionförvaltningsverkens förslag föreslår social- och hälsovårdsministeriet årligen mottagare av utmärkelsetecknet till ordnarna.

Den riksomfattande morsdagsfesten äger rum 14.5.2023 kl. 12.00–14.00 i Vita salen, Alexandersgatan 16, 00170 Helsingfors.

President Sauli Niinistö hedrar morsdagsfesten med sin närvaro. Statsmaktens hälsning vid festen framförs av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. Festtalet hålls av ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund Mirjam Kalland.

Man kan höra sig för om de belönade mammornas kontaktuppgifter av kommunikationsexpert Kirsi Pukari från 28.4, per e-post kirsi.pukari(at)mll.fi och per telefon 075 3245 379.

I övriga frågor om morsdagen bistår projektkoordinator Emi Maeda, per e-post på adressen emi.maeda(at)mll.fi och per telefon på numret 075 3245 636.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen