Hoppa till innehållet

Var och en bär ansvar för Skolfreden

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyses i Vanda den 22 augusti. För första gången någonsin deltar också förskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor. Skolfredstemat för läsåret är ”Du kan påverka. – Ett leende hjälper”. Med detta tema vill eleverna lyfta fram hur varje barn och ungdom genom små gärningar kan bidra till en trygg stämning i skolan.

Eleverna i Skolfredsteamet har aktivt varit med om att planera och organisera både utlysningsevenemanget och det övriga programmet för läsåret. Bland medlemmarna i teamet finns unga Vandabor från lågstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor, och även personal inom småbarnspedagogiken har funnits representerade. Förskoleever och elever som studerar på andra stadiet deltar nu för första gången i planeringen av Skolfredsarbetet och utlysningsevenemanget.

Eleverna fick själva formulera ett skolfredstema för det nya läsåret. I år blev det: ”Du kan påverka. – Ett leende hjälper”. Med detta tema vill eleverna påminna oss om att elever faktiskt har många sätt att påverka vardagen i skolorna. Eleverna vill särskilt betona att var och en genom mycket små gärningar kan påverka atmosfären i sin skola.

– Vi ville att årets utlysning av Skolfreden skulle lyfta fram de olika sätten att påverka. Alla människor är inte likadana och då kan inte metoderna för att påverka heller vara det, tycker Matilda Hoviniemi, som under planeringsarbetet gick i Peltolan koulu men nu börjat i gymnasiet.

– Vardagliga saker som ett leende eller ett hej är också sätt att påverka. Sådana gester kan göra en annans dag glad, fortsätter Lotta Niemi, som går i årskurs 9 i Helsinge skola.

Eleverna skriver själva utlysningstexten för Skolfreden, och texten är ny varje år. När årets text skrevs användes en skolfredsenkät om välbefinnande som underlag. Enkäten påvisade att många elever är osäkra på hur de kan påverka sin skolmiljö. Därför finns en önskan om att genom Skolfreden lyfta fram de många sätt på vilka barn och ungdomar kan göra detta.

Det är inte bara lärare och elever som kan göra något för skolfreden. Också föräldrarna kan bidra till ökad känsla av gemenskap i sina barns skolor.

– Föräldrarna spelar en viktig roll i främjandet av välbefinnande i skolorna. Att bilda nätverk med andra föräldrar och lära känna skolpersonalen ökar gemenskapskänslan och utgör det bästa sättet att förebygga mobbning. Föräldrarna kan också arbeta för att teman med anknytning till barnens välmående och trygghet tas upp på föräldramöten och på lektioner, tycker Ulla Siimes, verksamhetsledare på Finlands Föräldraförbund.

Ett av syftena med Skolfreden är att alla i skolgemenskapen ska få ha det bra i sin skola. – Välmående är en av Vandas strategiska styrkor. Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam eller bli mobbad i skolan. Skolfreden stödjer på ett bra sätt vårt arbete för ökat välbefinnande inom grundskolan. Vi kommer under de följande åren att stärka elevernas sociala och emotionella förmåga, vilket också kommer att bidra till en känsla av skolfred, berättar Tuija Harakka, ledande skolpsykolog i Vanda.

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyses onsdagen den 22 augusti kl. 10.00–10.45 på Energia Areena i Vanda (Råtorpsvägen 23). Under evenemanget läser eleverna upp sin utlysningstext för Skolfreden. Dessutom kommer Kalevauva.fi, Idols-vinnaren Anniina Timonen och Tanhupallo att uppträda.

Företrädare för medier får gärna delta i evenemanget. Kontakta i så fall informatör Eveliina Kutila vid Mannerheims Barnskyddsförbund, tel. 040 580 2393, eveliina.kutila(a)mll.fi. 

Utlysningsevenemanget kan ses i direktsändning online.

Mer information
Planerare Reetta Pauni, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn. 050 464 1085, reetta.pauni(a)mll.fi
Undervisningsråd Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, tfn. 029 533 1596
Polisinspektör Ari Järvenpää, Polisstyrelsen, tfn. 071 8781 766
Avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan, tfn. 044 788 3620
Expert på föreningsverksamhet, Anri Leveelahti, Finlands Föräldraförbund, tfn. 044 755 1372
Informatör Eveliina Kutila, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn. 040 580 2393

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen