Barnvakter

MLL erbjuder kortvarig hjälp med vård av barn i hemmet under alla tider av dygnet, även under veckoslut.

Du kan utnyttja vårt nätverk av utbildade barnvakter enligt dina egna behov, t.ex. då

  • barnet insjuknar
  • föräldrarna eller den ordinarie vårdaren insjuknar
  • föräldrarna är på tjänsteresa, möte eller studerar
  • föräldrarna vill pusta ut ett tag, ägna sig åt hobbyverksamhet eller tillbringa tid tillsammans

Via Mannerheims Barnskyddsförbunds vårdarförmedling kan den hjälpbehövande familjen även med kort varsel beställa en pålitlig barnvakt som är utbildad för sin uppgift.

Utbildade pålitliga barnvakter

Mannerheims Barnskyddsförbunds barnvakter är personer som visat sig vara lämpliga för arbete inom barnavården och har genomgått en av MLL anordnad barnavårdskurs. Vid sidan av grundutbildningen ordnar MLL även vidareutbildning av vårdare. Vi övervakar och handleder kontinuerligt barnvakterna och de har ett gällande vårdarkort som har utfärdats av MLL.

Barnets välbefinnande viktigast

Vårdarna ansvarar för barnets säkerhet, vård och trivsel enligt föräldrarnas direktiv. För att trygga barnets välbefinnande är det viktigt att föräldrarna reserverar tillräckligt med tid för diskussion med vårdaren då vårdförhållandet inleds. Vårdaren har tystnadsplikt i frågor som rör barnet och familjen.

Anställningsförhållande och försäkringar

Vårdarna är anställda av familjen. OBS! Familjen är arbetsgivare då ersättningen betalas direkt till vårdaren.

Att betala lön

Banvaktarna har nya lön sedan början av året 2019.

Nyland:  Barnvakten får 9,50 €/timme och 19 €/timme på söndagarna och andra röda dagar.

Resten av landet: Barnvakten får 9 €/timmde och 18 €/timme på söndagarna och andra röda dagar.

Lönen betalas kontant med en halvtimmes noggrannhet i slutet av det enskilda uppdraget. Minimibetalningen är för två timmar. Observera, att lönen betalas för den beställda tiden, även om familjen återvänder hem tidigare. Den tid som angivits på beställningen är barnskötarens arbetstid. För introduktionsbesök betalas lön för minst en timme. Bestämmelser gällande arbete på söndagar fastställs i Arbetstidslagens 33 §. För söndagsarbete betalas lönen upphöjt med 100 % . Förhöjd lön betalas också ut vid kyrkliga högtider, på första maj och på självständighetsdagen.

Lönekvitto

I samband med att lönen betalas fyller familjen i och ger barnvakten/skötaren en blankett som fungerar som kvitto. Ett exempel på blanketten finns längst ner på sidan.

Inkomstregistret

Familjen bör anmäla alla betalda lön i inkomstregistret senast den 5 av den följande månaden. Länken till inkomsregistret finns längst ner på sidan.

Arbetslöshetsförsäkringspremie

I samband med att barnvakten får sin lön, drar familjen av en arbetslöshetsförsäkringspremie 1,25 % (se skild tabell för år 2020 längst ner på sidan) för alla barnvakter/skötare mellan 17 och 64 år. Ifall familjen betalar under ett kalenderår över 1300 euro till en mellan 17 och 64 år gammal barnvakt/skötare, får familjenen räkning som är baserat på dem uppgifterna familjen har anmält i inkomsregistret.  Familjen betalar både arbetsgivarens (0,45 % år 2020) och arbetstagarens 1,25% arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Mer information om arbetslöshetsförsäkrningsavgifterna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens web-plats (se längst ner på sidan) eller genom att ringa kundservicen tel. 075 757 0500.

Arbetspensionsfösäkringsavgift, d.v.s. ArPL

Arbetspensionsförsäkringsavgiften (ArPL) betalas ifall den lön som betalas till samma barnvakt/skötare överskrider 60,57 euro (brutto) per månad (år 2020). ArPL-avgiften är arbetstagar- och månadsspecifik och gäller alla barnskötare mellan 17 och 67 år. Familjen drar av arbetstagarens andel från barnskötarens lön, d.v.s. 7,15 % för 17–52-åringar och för 63–67-åringar och 8,65 % för 53–62-åringar. När familjen anmälar lönen i inkomsregistret, väljer familjen arbetspensionsförsäkringsbolaget som sedan skickar familjen en räckning. År 2020 är den totala ArPL-procenten 25,30 %. Se tabellen för arbetspensionsfösäkringsavgift, d.v.s. ArPL 2020 längst ner på sidan.

Olycksfallsförsäkring

Familjen skall ta en lagstadgad olycksfallsförsäkring för barnvakten eller barnvakterna. En olycksfallsförsäkring måste tas ifall familjen betalar årligen lön mer än 1300 euro. Familjen kan skaffa olycksfallsförsäkringen från vilket försäkringsbolag som helst.

Förskottsinnehålling och socialskyddsavgift

Ifall familjen betalar över 1500 euro till samma barnvakt/skötare under samma år, är lönen familjen betalar föremål för förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter. Fram till att familjen har betalat 1500 euro till barnvakten/skötaren meddelar hen själv sina inkomster till skattemyndigheten och betalar själv sina skatter. Familjen ska även betala socialskyddsavgift om familjen betalar över 1500 euro i lön till samma vårdare under ett år. Avgiften betalas till skattemyndigheten senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer lönebetalningen. Avgiften betalas med gireringsblanketten för skatter som betalas på eget initiativ (7619r).

Kontakt till förmedlingen

Utbudet av vårdare som kan svenska varierar beroende på ort. Mer information om barnvaktsservice till barnfamiljer ges via förmedlingen.

Klicka här för att gå till Barnvaktsförmedlingen

Ladda ner material

Anvisningar för år 2019

Anvisningar för år 2020

Mer information