Hjälptelefonen och -nätet för barn och unga

Tala med en vuxen anonymt

Vår telefon för barn och unga samt nättjänsten finns för att barn och ungdomar skall kunna få kontakt med en vuxen. Det finns saker som man inte vill eller känner inte att det är lätt tala om. Ibland behövs någon som bara lyssnar, eller någon som kan svara på frågor. Någon som man kan prata med eller skriva till anonymt och som har tystnadsplikt.

Både i telefonen för barn och unga och i nättjänsten är det frivilliga som fått en utbildning av Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) som svarar. Eftersom dejourerarna kommer från olika håll i landet är det inte garanterat att alla kan svenska.

MLL kan ändå garantera svar på svenska nätbrev inom samma tid som för de som skriver på finska, dvs två veckor.

Barnen ringer telefonen gratis varje dag

Telefonen för barn och unga är öppen varje dag, året runt. Telefonen dejourerar på numret 116 111 måndag till fredag klockan 14–20 samt lördag och söndag klockan 17–20. Under helger så som jul, nyår, vappen och midsommar följer telefonen veckoslutstiderna.

På webbtjänsten kan man skriva ett konfidentiellt brev till en vuxen. Skriver man på svenska och får man även svar på svenska.

Klicka här för att gå till webbtjänst för nätbrev