Hoppa till innehållet

MLL:s förbundsmöte valde Mirjam Kalland till ordförande  

Professor Mirjam Kalland fortsätter som ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL). Valet gjordes vid organisationens nyligen avslutade förbundsmöte i Helsingfors. Vid mötet godkändes också förbundets treårsplan, som medlemmarna i MLL-gemenskapen aktivt berett i ett år.

MLL:s förbundsmöte valde pedagogie doktor, professor Mirjam Kalland från Helsingfors universitet att fortsätta som förbundsstyrelsens ordförande och samtidigt som hela organisationen ordförande de följande tre åren. – Förbundets treårsperiod börjar under mycket exceptionella förhållanden. Coronapandemin är en oönskad påminnelse om att vi måste fundera över vårt förhållande till naturen, varandra, öppenheten i samhället och frågor om social rättvisa, säger Kalland.

Barn, unga och familjer som lever i sårbara förhållanden och vilkas stödbehov har ökat har varit särskilt hårt utsatta under den senaste tiden. Samtidigt har det framhävts hur viktigt arbete organisationerna utför. – Jag vill bidra till att organisationernas verksamhetsmöjligheter bevaras även om samhällets ekonomiska resurser minskar. MLL:s nästan 30 000 frivilliga skapar trygghet i dag och förtroende för framtiden, säger Kalland.

Vid förbundsmötet valdes utöver ordföranden dessutom till ordförande för förbundsfullmäktige jurist, förvaltningsdirektör Tarja Larmasuo och till vice ordförande för förbundsfullmäktige ekonom Harri Tilli och undervisningsråd Kristiina Laitinen. Vid mötet valdes även 38 ledamöter av förbundsfullmäktige för den följande treårsperioden, som för samtliga valda inleds den 1 januari 2021.

Vid förbundsmötet godkändes MLL:s treårsplan, som hela förbundsgemenskapen har berett under det senaste året. Det största arbetet gjordes under diskussioner som fördes på en digital plattform. I diskussionerna var inbjudna organisationens förtroendevalda, frivilliga och arbetstagare. Sammanlagt deltog över 700 personer i diskussionerna som var indelade i teman för att kommentera, komma med idéer och planera.

– Den breda diskussionen inom organisationen skapar en god grund för att börja förverkliga mål på lokal, regional och riksomfattande nivå. MLL:s styrka finns i dess över 500 aktiva lokalföreningar, berömmer generalsekreterare Milla Kalliomaa.

Enligt treårsplanen satsar förbundet under de kommande åren på att stärka frivilligheten, utnyttjande av digital teknik parallellt med möten ansikte mot ansikte samt på att stärka barns och ungas framtidstro och framtidsfärdigheter.

Mannerheims Barnskyddsförbunds förbundsmöte hölls i Helsingfors. Förbundet firar i år att det i 100 år arbetat för barnens välbefinnande. För första gången i förbundets historia kunde medlemmarna följa förbundsmötet på olika håll i Finland genom webbsändningar.

Mer information:
ordförande, professor Mirjam Kalland, tfn 040 7677 225
generalsekreterare Milla Kalliomaa, tfn 040 838 6778
kommunikationschef Maria Gnosspelius, tfn 050 325 6126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen