Hoppa till innehållet

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.

Skolfreden utlystes för första gången 1990, faktiskt i Åbo den gången också. Syftet med Skolfredsprogrammet är att öka välbefinnandet och tryggheten i skolorna. Förutom skolorna uppmuntras även daghem att utlysa dagis- och förskolefred.

– Det allra bästa med Skolfreden är elevernas entusiasm och delaktighet. Utifrån en skolfredsenkät som skickas ut till skolorna funderar eleverna på vad de kunde göra för att var och en skulle ha en vän och ingen bli tvungen att vara ensam. Skolfreden har under flera decennier gått från ort till ort som en stafettpinne. Teman och idéer från de olika åren har visat att eleverna både kan och vill påverka sina skolor, berättar Milla Kalliomaa, generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund.

Utlysningsevenemanget ordnas den 19 augusti på Veritas stadion i Åbo. Omkring 500 elever från stadens lågstadie-, högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor kommer att delta. Utlysningsevenemanget kan ses i direktsändning online.

Skolfredsprogrammet är strukturerat kring olika uppgifter och temaveckor avsedda att äga rum inom skolor och andra läroinrättningar under läsåret 2020–2021. Läsårets tema är nytt för varje år och väljs ut av eleverna i årets arbetsgrupp.

– Vi valde temat jämlikhet eftersom det är ett viktigt ämne, säger Fanny Korhonen, Oona Karskela och Rabab Abi Mosleh från Turun klassillinen lukio. Eleverna fortsätter:  – Jämlikhet är viktigt för att ungdomar ska få vara sig själva utan att någon fördömer dem. Vi vill säga till alla att det inte spelar någon roll hurdan du är. Du är ändå alltid lika mycket värd som alla andra.

Årets motto ”Hand i hand” påminner om hur viktigt det är att stödja sina kamrater och finnas till för andra i mentalt påfrestande tider, även då det inte är möjligt att vara nära varandra fysiskt.

– Coronatiden har lärt oss hur viktig skolgemenskapen är. När man under en lång tid läst på distans hemma uppskattar man de sociala kontakter och möten med vänner som skolan möjliggör. Var och en behöver närstående och vänner. Vi måste hålla ihop – hand i hand, påminner Fanny, Oona och Rabab om.

Mannerheims Barnskyddsförbund leder Skolfredsprogrammet i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Polisstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Utlysningsevenemanget ordnas på olika orter olika år.

Skolfredsprogrammet innehåller även en föräldrakväll som ordnas på nätet. Under kvällen diskuteras vilken roll har föräldrar och föräldraföreningar har för välmåendet i skolan, samt för skolfreden. Föräldrakvällen ordnas tisdagen den 18 augusti kl 18 i Teams av Åbo stad, grundläggande utbildning och Suomen Vanhempainliitto på finska. Anmälningar sker via länken.

YouTube-personligheten Roni Back kommer att uppträda under utlysningsevenemanget. Under evenemanget uppläses utlysningstexten för Skolfreden, som skrivits av eleverna i skolfredsteamet. En skolfredslåt som ungdomarna själva skapat kommer också att framföras. Evenemanget kommer dessutom att innefatta en tillbakablick till det första skolfredsevenemanget för trettio år sedan. En hälsning från Republikens president Sauli Niinistö kommer att läsas upp. Evenemanget äger rum på Veritas stadion i Åbo den 19 augusti med start kl. 10.

Företrädare för media (journalister och fotografer) får gärna delta i evenemanget. Om du planerar att komma, kontakta Eveliina Kutila, informatör vid Mannerheims Barnskyddsförbund, senast den 17 augusti (eveliina.kutila(a)mll.fi, tfn 040 580 2393).

Mer information
Elina Rautiainen, planerare, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 414, elina.rautiainen(a)mll.fi
Ina Vahalahti, koordinator för ungdomsverksamheten, Mannerheims Barnskyddsförbund i Egentliga Finland, tfn 0405187212, ina.vahalahti(a)mll.fi
Satu Honkala, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1544,
Ari Järvenpää, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 071 8781 766,
Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tfn 044 788 3620
Anri Leveelahti, expert på föreningsverksamhet, Finlands föräldraförbund, tfn 044 755 1372
Eveliina Kutila, informatör, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 040 580 2393

 

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande and trygghet inom skolgemenskapen. Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen