Hoppa till innehållet

Skolfredstemat utmanar oss att hitta en vän till alla

Skolfreden utlyses i Joensuu 17.8. Barnen och ungdomarna har som skolfredstema för läsåret valt kamratfärdigheter – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”. Temat är viktigt. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2021 hade känslan av ensamhet ökat bland flickor i synnerhet. Var fjärde flicka som fyllt i enkäten kände sig ensam ganska ofta eller hela tiden. Bland pojkar kände sig omkring 10 procent ensamma.

Skolfredstemat för 2022 har utarbetats av elever från Utran koulu, Pielisjoen koulu, Niittylahden koulu och Joensuun steinerkoulu i Joensuu och Kuokkala svenska skola i Jyväskylä. Med kamrattemat vill de påminna alla om betydelsen av att uppmärksamma andra och låta alla vara med.

– Det är viktigt att man får vara tillsammans med en vän i skolan. Att lära sig saker skulle kännas tråkigt om man inte hade vänner. Vännen hjälper en och får en att känna sig bättre om det är något man inte vet, konstaterar ungdomarna.

Också vuxna och det omgivande samhället kan spela en betydande roll genom att främja vänskapsband mellan barn och ungdomar. Eleverna vill därför påminna vuxna om deras ansvar för att förebygga ensamhet.

– Om du ser att någon är ensam, tro inte som vuxen att allt står rätt till även om ungdomen själv påstår det. Ungdomar vill inte medge att de är ensamma eftersom de tycker att det är pinsamt. Vuxna kan göra det lättare att knyta vänskapsband. Man behöver inte vara vän med alla, men det är bra om man kan komma överens med alla.

Minna Kelhä, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen, lyfter fram ämnet mobbning, som ofta är ett parallellfenomen till ensamhet. Mobbning sätter lätt sin prägel på stämningen i hela skolan.

– I en gemenskap fri från mobbning och diskriminering kan alla känna sig trygga och glada. Det är viktigt att våga tala om mobbning med en vuxen inom skolan eller i hemmet. Bara då kan de ingripa, säger Kelhä.

Skolfreden utlyses redan för 32:a gången. I år sker utlysningen på Joensuu Arena i Joensuu. Det nationella utlysningsevenemanget äger rum onsdagen den 17 augusti kl. 10–11. Evenemanget kan ses i realtid online.

Skolfredens online-föräldramöte

Finlands Föräldraförbund ordnar ett föräldramöte med skolfredstema torsdagen den 18 augusti kl. 18. Kvällens tema är positiv pedagogik i samarbetet mellan hem och skola. Mötet ordnas på webbplattformen Zoom och är avsett för alla föräldrar och medlemmar av skolpersonalen.  Anmälan senast 16.8 på Föräldraförbundets webbsida för Skolfredsföräldramötet 18.8.2022.

Evenemangsinfo

Vid utlysningsevenemanget för Skolfreden uppträder popstjärnan VIIVI som huvudartist. Under evenemanget uppläses en utlysningstext som skrivits av ungdomarna i skolfredsarbetsgruppen. Dessutom ingår en videohälsning från republikens president Sauli Niinistö, ett besök av konstapel Daniel och program som barnen och ungdomarna förberett. Evenemanget inleds den 17 augusti kl. 10.00 på Joensuu Arena (Mehtimäenaukio 2) och varar ca en timme. Evenemanget kan ses online i realtid och visas i skolor runt om i landet. Sändningen kommer att läggas upp på www.skolfreden.fi.

Företrädare för media är välkomna att delta i evenemanget på ort och ställe. Journalister och fotografer bör anmäla sig senast 16.8 genom att kontakta Minna Närhilä, expert inom kommunikation vid Mannerheims Barnskyddsförbund: minna.narhila@mll.fi eller tfn 050 472 8585.

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. Skolfredstemat för läsåret 2022–2023 är kamratfärdigheter – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”.

 Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete – att få in glädje och iver i skolarbetet. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Ingen ska bli mobbad eller lämnad utanför utan var och en ska få känna sig som en värdefull och accepterad medlem av skolgemenskapen. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra.

Mer information

  • Satu Suomalainen, planerare, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 050 4678 670, satu.suomalainen@mll.fi
  • Tiitu Lahtinen, koordinator för ungdomsarbetet, Mannerheims Barnskyddsförbunds distrikt i Insjöfinland, tfn 050 587 4488
  • Satu Honkala, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1544
  • Ari Järvenpää, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 029 548 1766
  • Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tfn 044 788 3620
  • Anri Leveelahti, expert på föreningsverksamhet, Finlands föräldraförbund, tfn 044 755 1372
  • Minna Närhilä, expert inom kommunikation, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 050 472 8585

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen