Hoppa till innehållet

Volontärarbete hjälper vid integration

I år har omkring 30 000 ukrainska barn och vuxna anlänt till Finland. De har rest till ett främmande land, eftersom de tvingats till det. Dessutom finns många andra nationaliteter representerade hos oss. I vårt land finns det lyckligtvis ett maskineri som drivs av myndigheterna och som svarar för integrationen samt hjälper invandrarna att anpassa sig till att leva och verka i ett nytt samhälle. Även organisationerna har en viktig roll när det gäller att göra ett främmande land till ett hem.

Utöver de officiella integrationsåtgärderna behövs det även ett större stödnätverk. Det viktiga är att stödja människornas egen aktivitet. Bäst främjas integrationen i vardagliga situationer och i näromgivningarna.

I Finland finns det många föreningar och andra aktörer som erbjuder platser för aktivitet och delaktighet för människor i olika åldrar. På Mannerheims barnskyddsförbund har vi märkt hur betydelsefulla mötesplatser och olika evenemang för barnfamiljer är för anpassningen till det finländska samhället. Verksamheten ger dem möjlighet att lära känna andra människor och ta del av ortens tjänster, likaså får familjerna något roligt att göra och någon att prata med. Genom att delta kan invandrarna även hitta platser där de själva kan vara aktiva och till exempel utföra volontärarbete.

Volontärarbetet gagnar både den som utför det och den som tar emot det. Det ökar människornas delaktighet och känsla av meningsfullhet samt hjälper dem att lära känna andra människor. Volontärarbete stärker självbilden och identiteten. Många blir volontärer, eftersom de vill hjälpa andra och arbeta för något som är viktigt för dem.

Volontärarbete kan utföras med hjälp av de färdigheter som vi alla har. Varje frivillig gärning är värdefull. Att inte ha ett gemensamt språk är inget hinder, eftersom det finns många olika slags volontäruppdrag och man kan kommunicera på andra sätt än genom att prata. Ansiktsuttryck och gester säger mer än tusen ord. Att dela glädje och sorg underlättar och gör livet mänskligt.

Den största orsaken till att någon inte utför volontärarbete är att hen inte har tillfrågats. Därför bjuder jag nu in dig att bli volontär, och du kan i din tur fråga någon du känner. På Mannerheims barnskyddsförbund har vi precis startat kampanjen Meidän MLL (Vårt MLL) och söker nya volontärer i olika delar av landet. Det finns något att göra för oss alla.

Kom med och bli volontär

Tarja Satuli-Kukkonen

Tarja Satuli-Kukkonen

Utvecklingschef, Familjecenterverksamhet

Läs mer

Bli volontär

Bloggen på andra språk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen