Alueellinen yhteistyö Kaveriviikon järjestämisessä

Lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot voivat toteuttaa Kaveriviikon yhdessä. Kaveriviikko on MLL:n paikallisyhdistysten koordinoimaa toimintaa, joka antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen.

MLL:n kanssa yhteistyötä voivat tehdä esimerkiksi muut alueen koulut, nuorisotila, kirjasto ja toiset järjestöt. Löyhimmillään yhteistyö voi olla sitä, että kaikki järjestävät tahoillaan kaveriviikkotoimintaa samalla viikolla.

Helsingin Laajasalossa toimiva työryhmä on hyvä esimerkki laajemmasta yhteistyöstä. Koulun ja nuorisopuolen toimijoista koostuva työryhmä:

  • ideoi alueen vuosittaista kaveriviikkoa
  • tiedottaa muille toimijoille Kaveriviikosta
  • auttaa muita toimijoita ideoimaan toimintaa
  • välittää tukimateriaalia
  • auttaa löytämään yhteistyökumppaneita
  • kokoaa Kaveriviikon ohjelmaan kaikki Kaveriviikon tapahtumat
  • markkinoi Kaveriviikkoa osallistujille sekä medialle.

Kutsu kavereita mukaan

Alueen muita toimijoita voi kutsua mukaan Kaveriviikkoon. Kenen kanssa teillä on jo aiempaa yhteistyötä? Kenen kanssa Kaveriviikko voisi olla hyvä tapa käynnistää yhteistä toimintaa? Keitä kaikkia tahoja teillä tekeekään työtä lasten ja nuorten kanssa? Onko alueellanne esimerkiksi vanhainkotia, joiden asukkaat voisivat ilahtua lapsi- ja nuorisokavereista?

Itse tehty -raha kaveriviikon toteuttamiseen

Kun Kaveriviikkoa tehdään yhdessä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa ja/tai siinä on mukana tukioppilaita, voi Mannerheimin Lastensuojeluliitolta hakea Itse tehty -rahaa 100–500 €.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät