Hoppa till innehållet

Ungdomar valde ansvar som tema för Skolfreden

Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti genom att ungdomarna läser upp utlysningstexten de skrivit. Utlysningsevenemanget utgör startskottet för Skolfredsprogrammet läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar.

Skolfreden utlyses i år för 29:e gången. Utlysningsevenemanget äger rum på olika orter olika år, i år för första gången i Kajana.

Skolfredsprogrammets tema för det nya läsåret är ansvar. Eleverna har fastställt månatliga utmaningar för att förstärka gemenskapskänslan i skolan och uppmuntra till att ta hänsyn till andra. Syftet med att betona ansvar är att göra ungdomar medvetna om sitt ansvar för sig själva, andra människor och världen.

– Ansvar är ett ständigt aktuellt ämne, och vi vill uppmana ungdomar att vara de första att ta ansvar för småsaker. Det är bra för elever att kunna bära ansvar, för den förmågan behöver man alltid och i alla livsskeden, tycker niondeklassisten Sohvi Sirviö och åttondeklassisten Sini Toivonen från Kajaanin lyseo.

– Ansvar för det man gör och säger och det man inte gör eller säger var något vi ville lyfta fram med temat och under evenemanget. Var och en har rätt att göra och säga vad den vill, men man måste ta ansvar för det också, tillägger åttondeklassisten Vilja Vatanen.

Förutom i Kajana har Skolfreden även utarbetats i Nykarleby. Det 300 kilometer långa avståndet har inte utgjort ett hinder för samarbetet, utan lärare och elever från Nykarleby har medverkat aktivt i planeringen. Vid utlysningsevenemanget kommer en videohälsning från Österbotten att spelas upp.

–  Elever från Zachariasskolan har deltagit ivrigt i skolfredsarbetet. Det har varit roligt att få åka till platser som man normalt inte skulle fara till och att samarbeta över språkgränsen, sammanfattar läraren Ida Björkman.

Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, och därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet. Syftet med Dagisfreden är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn före skolåldern. Dagisfreden ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om barnens rätt till ett tryggt och trivsamt daghem.

Dagisfredskonceptet har i våras bearbetats i Österbotten under ledning av Folkhälsan i samarbete med fortbildningsprogrammet ”Se barnet”. Rummelbackens daghem i Nykarleby, Daghemmet Hoppetossan i Pedersöre och Kyrkostrands daghem i Jakobstad har fördjupat sig i mobbningsförebyggande arbete, och deltagarna har fått möjlighet att pröva hur Dagisfredsmaterialet kan tillämpas i praktiken.

Material om Dagisfreden och Skolfreden på både finska och svenska finns på programmets webbplatsen.

I år ordnas som en del av Skolfreden ett särskilt evenemang för föräldrar. Syftet med mötet är att diskutera föräldrarnas roll inom främjandet av välbefinnande i skolan och deras bidrag till Skolfreden. Evenemanget, som ordnas av Kajana stads grundskolor och Finlands Föräldraförbund, äger rum på Kajaanin Keskuskoulu 19.8 kl. 18.

 

Skolfred för läsåret 2019–2020 utlyses tisdagen den 20 augusti kl. 12 på Lehtikankaan koulu i Kajana. Under evenemanget läser eleverna upp utlysningstexten för Skolfreden, som elever i Kajana och Nykarleby själva författat. Ansa Kynttilä, Kajaanin keskuskoulus kör, Kajaanin lukios band och Kajaani Dance kommer att uppträda. Musikvideon till Skolfredslåten kommer att spelas upp liksom videon Lasten suusta (Från barns mun), i vilken vänelever intervjuar daghemsbarn om vänskap. Republikens president Sauli Niinistö skickar en skriftlig hälsning till utlysningsevenemanget.

Utlysningsevenemanget kan även ses i direktsändning online.

                                                                                        

Mer information
Planerare Satu Suomalainen, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 050 477 9455, satu.suomalainen(at)mll.fi
Undervisningsråd Satu Elo, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1544
Polisinspektör Ari Järvenpää, Polisstyrelsen, tfn 071 8781 766
Avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan, tfn 044 788 3620
Expert på föreningsverksamhet Anri Leveelahti, Finlands föräldraförbund, tfn 044 755 1372
Informatör Eveliina Kutila, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 040 580 2393

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra.

Aiheeseen liittyvät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tillbaka till toppen