Hoppa till innehållet

Förebyggande av onlinemobbning

Onlinemobbning innebär avsiktliga och upprepade försök att orsaka en annan person bekymmer med hjälp av internet, mobiltelefon eller andra elektroniska apparater. Tröskeln för att medverka vid mobbningen är låg eftersom man ibland bara behöver trycka på en knapp för att hålla med mobbaren. Eftersom man dessutom inte ser hur ledsen den mobbade blir kan det vara svårt att tycka synd om honom eller henne. Mobbning på internet är inte ofarligt utan kan vara precis lika skadligt för offret och ska tas på lika stort allvar som mobbning ansikte mot ansikte.

Onlinemobbning kan innefatta att

 • skicka meddelanden som innehåller hot eller hån
 • sprida elaka rykten och personlig information
 • sprida manipulerade foton
 • låtsas vara en viss person för att skada hans eller hennes rykte
 • lämna en person utanför en kommunikationsgrupp eller diskussionstråd
 • lura andra på deras lösenord

Onlinemobbning betraktas ofta som ett teknologiproblem då man anser att de nya kommunikationsverktygen skapar problem som inte beror på redan befintliga brister i förhållandet mellan eleverna. Studier har dock påvisat att onlinemobbning ofta är knutet till mobbning i skolan. Därför är det viktigt att utveckla den mobbningsförebyggande verksamheten och metoderna för att ingripa mot mobbning på ett sådant sätt att problem i interaktionen mellan eleverna både i skolan och på internet beaktas.

Sociala medier påverkar interaktionen inom skolgemenskapen på många sätt. Elevernas onlinemiljö är i ständig förändring. Det har visat sig att elever inte alltid vill tala med en vuxen om onlinemobbning eftersom de utgår från att vuxna inte förstår vad det handlar om eller har möjlighet att ingripa. Arbetet mot onlinemobbning borde ingå i skolans praxis och processer för att motarbeta och ingripa mot all mobbning. För att förebygga onlinemobbning är det viktigt att det inom skolan finns en dialog om korrekt bruk av sociala medier och att stöd för detta ges inom ramen för den ordinarie pedagogiken.

 • Var uppmuntrande i stället för att skuldbelägga eleven för att genom onlineaktivitet ha gjort sig sårbar. Tacka eleven för förtroendet.
 • Tipsa om att det sällan lönar sig att svara på mobbningsmeddelanden eller -kommentarer.
 • Meddelandet bör sparas som bevismaterial inför eventuell utredning.
 • Fundera tillsammans med offret på hur motsvarande situationer kan undvikas i framtiden.
 • Om mobbaren och den mobbade känner varandra är det sannolikt att det finns en vuxen (till exempel en klubbledare, lärare eller tränare) som känner dem båda.
 • Om onlinemobbaren går i samma skola är det skäl att tala med någon ur personalen där.
 • Om mobbningen går emot onlineforumets interna regler ska administratören informeras.
 • Om mobbningen bryter mot lagen ska polisen kontaktas.
Tillbaka till toppen