Nettikiusaamisen ehkäiseminen

Nettikiusaaminen on tarkoituksellista ja toistuvaa harmin aiheuttamista toiselle netin, kännykän tai muiden elektronisten laitteiden avulla. Kynnys osallistua kiusaamiseen netissä on matala: kiusaamiseen on helppo mennä mukaan klikkaamalla nappia. Kun toisen pahaa mieltä ei heti näe, ei ole niin helppo tuntea myötätuntoa kiusattua kohtaan. Netissä tapahtuva kiusaaminen satuttaa ja on yhtä haitallista ja vakavaa kuin kasvokkain tapahtuva kiusaaminen.

Nettikiusaamista voi olla muun muassa

 • Pilkkaavat tai uhkaavat viestit
 • Juorujen tai henkilökohtaisten tietojen levittäminen
 • Valokuvien manipulointi ja levittäminen
 • Toisen nimellä esiintyminen
 • Sulkeminen ryhmän tai keskustelun ulkopuolelle
 • Salasanojen huijaaminen

Nettikiusaaminen nähdään usein teknisenä ongelmana. Uusien sovellusten ajatellaan tuovan lisää oppilaiden välisistä suhteista riippumattomia ongelmia kouluun. Kuitenkin tutkimusten mukaan nettikiusaaminen on usein yhteydessä koulukiusaamiseen. Näin ollen kiusaamista ehkäisevien keinoja sekä kiusaamisen puuttumisen menetelmiä tulee kehittää huomioimaan vuorovaikutus ja sen pulmat niin koulussa kuin netissäkin.

Nuorten mediaympäristö uusiutuu jatkuvasti

Sosiaalisen median sovellukset muokkaavat yhteisöissä vuorovaikutusta monin. Nuorten mediamaailma uusiutuu jatkuvasti. On todettu, etteivät oppilaat aina lähesty aikuisia nettikiusaamiskokemuksillaan, koska he eivät usko aikuisilla olevan kykyä ymmärtää heitä tai keinoja puuttua kiusaamiseen. Netissä tapahtuva kiusaaminen on liitettävä kiinteäksi osaksi koulun kiusaamisen vastaisen työn käytäntöjä ja prosesseja. Kiusaamisen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että kouluissa käydään vuoropuhelua mediataidoista ja niiden tukemisen yhdistämisestä pedagogiikkaan.

Mitä tehdä jos lapsi tai nuori kertoo nettikiusaamisesta?

 • Tue häntä, älä syyllistä netinkäytöstä vaan kiitä, että hän kertoi asiasta sinulle.
 • Kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata.
 • Viesti kannattaa tallentaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
 • Pohdi lapsen tai nuoren kanssa, miten vastaavia tilanteita voitaisiin välttää jatkossa.
 • Jos kiusaaja ja kiusattu tuntevat toisensa, on hyvä tiedostaa, että usein löytyy myös aikuinen, joka tuntee heidät molemmat (kerhonohjaaja, opettaja, valmentaja jne.)
 • Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, kannattaa olla yhteydessä kouluun.
 • Jos toiminta on palvelun sääntöjen vastaista, ota yhteys ylläpitoon.
 • Jos toiminta on laitonta, ota yhteys poliisiin.

Aiheeseen liittyvät