Hoppa till innehållet

Barn och krisnyheter

I dagens värld har även små barn svårt att undvika det stora informationsflödet. Det är bra att försöka skydda alla barn från nyheter som kan uppröra dem. Saker som framkommer i nyheter kan förvirra och skapa rädslor. Barn under skolåldern har inget behov av att följa med nyheter. Om nyheterna berättar om händelser som inte lämpar sig för barn, lönar det sig att anpassa sitt eget nyhetstittande till en tid då barnet av misstag inte kan ta del av det.

Barn kan bli extra skärrade av nyheter som behandlar humanitära katastrofer, naturkatastrofer, krig och våld. Enskilda bilder och ljud kan skrämma alla ålders människor, men framför allt barn som inte medvetet följer med nyheterna.

Nyheter når ofta barn i skolålder genom sociala medier, löpsedlar och genom tv. Skolbarn kan föreställa sig nyheten men sällan uppskatta farans sannolikhet. Nyheter som förekommer i sociala medier är inte alltid sanningsenliga, då de kan vara lösryckta ur sin kontext för att eventuellt skapa stora känslor och reaktioner som medför fler följare.

Ju närmare katastrofen/kriget/våldet känns vara, desto större reaktioner skapar det. Nyheter kan få barn att fundera på sitt eget eller sina närståendes liv eller fara. Ångesten som nyheter kan skapa beror ofta på en rädsla om att man själv eller någon närstående ska skadas.

 1. Lugna och skapa trygghet. Om du märker att barnet blir rädd för en nyhet, försäkra att barnet inte behöver fortsätta utsätta sig för nyheten. Trösta barnet direkt genom att ta barnet i famnen och visa att barnet är tryggt.
 2. Fråga hur det känns och lyssna. Ge barnet tid och utrymme att berätta om sina tankar och känslor. Du kan börja med att fråga vad barnet själv tänker och känner innan du svarar på barnets frågor. Barn har inte alltid lätt att berätta om sina känslor för vuxna. Barn har nödvändigtvis inte begrepp och ord att beskriva sin oro och beskriva sitt mående. Händelsen kan vara svår att beskriva i efterhand. Om barnet inte själv börjar berätta, kan du exempelvis börja med att fråga om något annat relaterat till nyheten. Ge barnet möjlighet att berätta om sin upplevelse med egna ord och var beredd på att lyssna.
 3. Beskriv ärligt och åldersenligt. Berätta till barnet på ett åldersanpassat sätt vad nyheten handlar om. Ju mindre barnet är desto mer generellt kan du berätta om nyheten. Barnets sätt att ställa frågor visar vilken nivå barnet är på, försök besvara frågorna på samma nivå. I svaren är det bra att vara ärlig och kortfattat berätta fakta, så att barnet inte kan skapa sig föreställningar som skrämmer upp.
 4. Var lugn. Redan ett litet barn kan känna av en förälders oro och sorg oavsett var föräldern säger. Det är bra att hålla sig så lugn som möjligt när man pratar med ett barn. När en förälder kan förmedla en känsla av trygghet, känner sig barnet lugnare, även om barnet fortfarande skulle känna rädsla. Om en förälder är djupt upprörd av nyheten, kan det löna sig att skjuta upp diskussionen eller fundera på om någon annan vuxen i barnets närhet kan förmedla känslan av trygghet.
 5. Gå igenom allt igen om det finns behov. Det som barnet ser i nyheten kan visa sig i barnets teckningar, lekar och drömmar. En sak som är svår att greppa kan behöva bearbetas på många olika sätt. Äldre barn diskuterar också med varandra om saker som berör dem. Händelsen är bra att gå igenom igen och fundera på hurudana rädslor nyheten skapade om;
  1. Barnet verkar bearbeta ämnet en längre tid
  2. Barnet blir som besatt av att fundera på det skedda
  3. Barnets tankar om det skedda försvårar vardagslivet
 6. Begränsa vid behov barnets användning av sociala medier. Nyheter på sociala medier vill ofta skapa oro och behöver inte vara sanna. Diskutera hur nyheter på sociala medier kan skilja sig från andra nyhetskällor. Om de sociala medierna fylls av nyheter som skapar ångest och skrämmande nyheter och händelser kan det vara bra att hålla sig borta från de sociala medierna en stund.
 1. När du pratar om konflikter eller krig med barn. Ge barnet tid och utrymme att berätta om sina tankar. Du kan börja med att fråga vad barnet tänker om saken innan du svarar på barnets frågor. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att skydda barnet från alla sorters krisnyheter. Titta och diskutera inte nyheter framför barnet.
 2. Med barn i skolåldern kan man prata om konflikter och krigshot. Berätta fakta utan att dramatisera.
 3. Betona att även om nyheterna lyfter fram oroväckande saker så finns det väldigt många vuxna som arbetar med att lösa situationen. Framhäv av att ingen vill eller vinner på att konflikter och krig fortsätter länge.
 4. Hjälp barnet att förstå att de nyheter barnet ser inte påverkar barnet. Barnet kan ha svårt att förstå avstånd och vad krisen handlar om.
 5. Skapa hopp genom att berätta att oavsett vad nyheterna skriver så har krig och konflikter minskar och människors välmående blivit bättre. Alla jobbar på att det ska fortsätta utvecklas i den riktningen.
 6. Skydda barnet från de vuxnas oro. Om du själv upplever oro, se till att barnet inte hör de vuxnas diskussioner om ämnet. Det kan även löna sig för de vuxna att begränsa sitt egna medieintag om det skapar ångest och rädsla.

Relaterade länkar

Tillbaka till toppen