Hoppa till innehållet

Krig och nyhetsflöde

 • MLL:s föräldramötesmodell för grundskolan
 • Lektionsmodell för årskurserna 4–9

Kriget i Ukraina är en mänsklig katastrof som upprör såväl barn som vuxna. Kriget kommer nära inpå oss via bilder och berättelser i sociala medier och nyheter. Ukrainska barn delar till exempel via Tik Tok bilder på barnens nöd. Barn utsätts även utan att de vill det för våldsamma krigsbilder som väcker förvirring, ångest och rädsla. Därför är det viktigt att ge barnen tid och möjligheter att diskutera kriget och nyhetsflödet på ett sätt som beaktar barnets ålder och livssituation. Barnen har rätt till information och rätt att känna sig trygga.

En del barn som bor i Finland kommer från länder där det krigas och deras traumatiska upplevelser väcks till liv när de följer med medierna. En del barn har släktingar och vänner i Ukraina och Ryssland. I Finland bor många barn med rysk bakgrund som i MLL:s telefon och chat för barn och unga berättat att de blivit mobbade och diskriminerade på grund av kriget. En del av barnen har inte vågat gå till skolan. De vuxna har nu ett stort ansvar för alla barns välbefinnande och säkerhet. Därför är det viktigt att föräldrar och lärare diskuterar hur de tillsammans kan ge barnen trygghet och framtidstro.

 • hur man kan tala med barn om krig och samtidigt stärka barnets känsla av trygghet
 • vad man kan göra för att nyheter och desinformation i sociala och andra medier inte ska skada barnet
 • hur man genom samarbete mellan hemmen och skolan kan se till att ingen mobbas eller diskrimineras på grund av sin bakgrund
 • läraren/lärarna deltar i diskussionen på föräldramötet; om mötet gäller hela skolans föräldrar ombes också rektorn och elevvårdspersonalen delta
 • mötets längd är cirka 1,5–2 timmar
 • föräldramöten erbjuds särskilt i områden/skolor där det finns många barn/flyktingar med rysk bakgrund

MLL:s föräldramötesmodell: Hur behandla krig och nyhetsflöden med barn

Anteckningar kring föräldramötesmodellens bilder

MLL har satt ihop en lektionsmodell för årskurserna 4–9. Modellen kan också användas i ungdomsarbete och hobbyverksamhet.

 • att skapa ett tryggt rum
 • att behandla känslor som väckts av nyheter och sociala medier
 • att öka förmågan till källkritik
 • att ingripa i mobbning och diskriminering

Lektionsmodellen kan alltså användas av skolor, men också av andra inom pedagogik, undervisning och ungdomsarbete. Lektionsmodellen kan också användas i hobbyverksamhet. Materialet kan bearbetas och tillämpas så att det passar gruppen. Man kan använda enskilda uppgifter eller visa bara en del av bilderna.

Syftet med MLL:s lektionsmodell är att behandla tankar och känslor som väckts av kriget. Lektionsmodellen innehåller en bildserie och aktiverande uppgifter.

MLL lektionsmodell: bildserien Krig och nyhetsflöde

Interaktiva uppgifter till MLL:s lektionsmodell

Utskrivbara känslosmilisar för lektionsmodellen

Medfinansieras av EU logo

The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the implementing partner) and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Läs mer

Tillbaka till toppen