Hoppa till innehållet

Media kan skapa rädslor för barn

Barn känner rädsla i alla åldrar. Det som skapar rädsla och hur barnet förhåller sig till det, förändras med åldern och den individuella utvecklingen. Barn i samma ålder upplever ofta samma saker skrämmande och hanterar rädslan likadant. Barn är ändå individer då det kommer till rädslor.

Spänning, skräck och skrämsel

Media underhåller och förundrar, men ger oss även spänning och skräck. Känslorna är de som motiverar oss att använda olika medier och medieinnehållet strävar efter att väcka ännu fler känslor inom oss. Känsloreaktioner hos tittaren kan ses som en av medieindustrins viktigaste målsättningar. Syftet är att upprätthålla intresse hos tittaren, få oss att stanna kvar så länge som möjligt och också vilja komma tillbaka. Förmågan att producera mångsidigt medieinnehåll som väcker känslor, är det som gör media så intressant.

Våld kan på bilder eller filmer vara mer eller mindre detaljrikt, gjord med specialeffekter, överraskande, komiskt, realistiskt eller fantasirikt. Det våldsamma kan ha en viktig roll i berättelsen, eller så kännas helt orelevant för historien. Det värsta är om barnet inte själv kan påverka att se det våldsamma innehållet.

Barn lär sig från media att något kan vara skrämmande och att det kan ha konsekvenser. Barn har nödvändigtvis inte tidigare erfarenhet av det. På grund av media exponeras barnet även till sådant som barnet annars inte skulle möta i sitt liv. Det som skildras i media kan även påminna barnet om någon skrämmande upplevelse som upplevts.

Rädslor som uppstått av något som setts i media kan leda till en överhängande känsla av otrygghet. Det som barnet är rädd för vanligtvis, känns också skrämmande i exempelvis tvn. De saker som skapar rädsla på tvn är liknande saker som människor ofta anses vara rädda för i verkliga livet.

I värsta fall kan rädsla begränsa barnet från att ta egna initiativ och vara självständig. Barn som ser världen som en hotfull och skrämmande plats, ser det ofta även sedan som vuxna. Det är viktigt att förhålla sig till rädsla skapat av media med allvar. Barnets rädsla är verkligt, även om det som är skrämmande kan vara påhittat.

Prata om våldsnyheter med barn

 

 

Relaterat innehåll

Läs mer

Tillbaka till toppen