Hoppa till innehållet

Lämpliga spel för barn i olika åldrar

Den ursprunglig text har publicerat i artikeln Vem har spelkontrollen? Spelfostran i barnfamiljer. Spelfostrarens Handbok 2.

Åldersgränserna för spelen berättar inte om ett visst spel lämpar sig för barn i en viss ålder. I stället varnar åldersgränserna om skadliga innehåll. Även om ett spel är tillåtet för barn i en viss ålder, kan spelet vara för spännande, skrämmande eller motoriskt krävande för en del barn.

Det lönar sig att omsorgsfullt tänka efter hur meningsfullt det är att barnet spelar. Ett litet barn behöver egentligen inte digitala medier, och det kommer att ha gott om tillfällen att njuta av digitala spel senare. Till exempel lämpar sig traditionella pussel och minnesspel bra för riktigt små barn.

Lämpliga glada, färggranna och lugna spel med vänliga figurer, som barnet enkelt kan styra till exempel på en pekskärm. När ett litet barn använder medier är det bra om en vuxen är närvarande och hjälper barnet att förstå det hen ser och upplever.

Barn i denna ålder kan ofta redan använda en mus eller spelkontroll. Berättelserna i spelen kan vara lite mångsidigare och de kan också innehålla lite spänning. I den här åldern börjar barnet så småningom utveckla en egen mediesmak, och barnet kan redan ha egna favoritspel.

Barnens spelande och utbudet av spel för barn i skolåldern är mångsidigt. Spelandet blir alltmer socialt och barnen spelar ofta tillsammans med sina vänner. I vissa spel kan barnet ha kontakt med andra spelare över nätet, även med personer som hen aldrig har träffat. Föräldrarna måste berätta för barnet vad hen kan berätta om sig själv och vad hen inte får berätta för okända. När barnets kunskaper i främmande språk blir bättre, kan hen börja spela fler spel med alltmer varierande spelsällskap. Många lär sig engelska på nätet och kan också spela på nätet med spelare som bor i andra länder. Med hjälp av spelen kan barnet också testa olika roller genom berättelserna och figurerna i spelen. Ett barn i skolåldern förstår i allmänhet att berättelserna i spelen, figurernas intresseväckande drag och tidspressen i spelet åstadkommits av dem som skapat spelet, och därför kan barnet bli intresserat av hur spel skapas. De vill också dela med sig av sina erfarenheter med andra som spelar deras favoritspel. Många barn i skolåldern följer spelrelaterat innehåll på internet, och en del producerar även liknande innehåll själv.

I spelen betonas action och berättelser, och de gränsar även till den spelvärld som är riktad till vuxna. Den ungas spelgemenskap kan delvis bestå av samma kompisar som hen har till exempel i skolan eller i fritidsaktiviteterna, men i gemenskapen kan också finnas andra. Spelandet är nödvändigtvis inte “endast spelande” för den unga, utan det kan vara en viktig del av den ungas identitet och samhörighet i kompisgruppen. Det är viktigt att förstå detta när familjen diskuterar till exempel begränsning av speltiderna. Även om unga är mer självständiga när de väljer sina spel än yngre barn, är det viktigt att de vuxna håller i minnet att åldersgränsen 18+ är absolut när det gäller digitala spel. I fråga om andra åldersgränser än 18 år kan man enligt lagen tillämpa en flexperiod på tre år, om barnet spelar i sällskap av en vuxen som fyllt 18 år. En minderårig får däremot inte spela ett spel som har åldersgränsen 18 år ens med vårdnadshavarens tillstånd eller i vårdnadshavarens sällskap.

Mer information

Tillbaka till toppen