Hoppa till innehållet

Sociala spelstunder och vuxna som förebilder

Den ursprunglig text har publicerat i artikeln Vem har spelkontrollen? Spelfostran i barnfamiljer. Spelfostrarens Handbok 2.

I spelstunderna hemma ingår även sociala möten och situationer av olika slag. Om det finns barn i olika åldrar i familjen, ska man se till att de minsta i familjen inte tar del av innehåll som inte lämpar sig för barn i deras ålder. Detta kan kräva stora insatser av vårdnadshavaren, eftersom det gäller att hitta på annat att göra för de minsta i familjen när de äldre spelar sina egna spel. Om vårdnadshavarna spelar, ska de ta hänsyn till barnets närvaro och spelandets inverkan på familjens umgänge och vardag:
Hurudan förebild är jag då jag spelar? Hur påverkar mitt spelande mitt umgänge med mitt barn? Hur känner sig mitt barn om jag spelar långa tider? Vad ska jag berätta för mitt barn om vuxenspel? Barn antar lätt att det är någonting särskilt häftigt att spela F18-spel – hur ska jag undvika att förstärka den här uppfattningen? Och hur korrigerar jag uppfattningen att en del föräldrar anser att deras barn är så mogna att de kan spela spel som är förbjudna för barn under 18 år? Åldersgränser handlar inte om mognad, utan syftet med dem är att skydda minderåriga för skadliga innehåll.

Spel är utformade att ge upphov till känslor, berättelser och känslor av att lyckas. Samtidigt erbjuder spelandet en möjlighet att prata till exempel om personliga känslor av besvikelse eller spänning och om behovet av koncentrationsförmåga. Att välja spel som lämpar sig för barnets åldersnivå stödjer barnets uppväxt som spelare. En del barn spelar för skojs skull och ibland. För andra är det viktigt att utvecklas och bli allt skickligare som spelare. Spelandet kan också betyda olika saker i olika åldersskeden och i olika situationer: oftast är spelandet underhållande, ibland är det lugnande, ibland hjälper det att glömma en dålig dag och ibland uppmuntrar det till att använda fantasi. I bästa fall är spelande en rolig aktivitet som för familjemedlemmarna samman, ger en paus i vardagen, uppmuntrar familjemedlemmarna att lekfullt tävla med varandra och bjuder även på olika slags impulser, som stimulerar barndomens sago- och fantasivärld. Ofta påverkar den positiva stämningen spelvanorna och lever kvar under ungdomsåren och i vuxenlivet.

Mer information

Tillbaka till toppen