Hoppa till innehållet

Prata om olycksnyheter med barn

Nyheter som berör olyckor, olycksfall eller katastrofer når både unga skolbarn och småbarn. Situationen kan oroa och skapa rädsla. En vuxen hjälper barnet genom att vara närvarande, lyssna och hållas lugn.

  • Ge barnet tid och utrymme att berätta om sina känslor. Lyssna och respektera barnets reaktion, även om den känns konstig. Barn kan inte berätta om sin oro på samma sätt som vuxna. Ett barn eller ung kan uttrycka sin förvirring eller rädsla genom att skratta och skämta. Det kan förvirra eller förarga den vuxna. Det är ändå viktigt att inte förminska barnets känslor. Du bör förhålla dig förstående till känslorna och svara tålmodigt på frågor. Ge ditt barn möjlighet att uttrycka, förstå och bearbeta det som skett på sitt eget sätt.
  • Svara på barnets frågor ärligt, men utan att späda på rädsla och osäkerhet. Berätta om det som skett på barnets åldersnivå. Berätta som det är så att barnet inte börjar fantisera. Fantasin förvärrar och överdriver ofta sanningen.
  • Barnet eller den unga kan på grund av det som hänt känna sig väldigt otrygg. Hur kan detta ha hänt?
  • Försök hålla dig så lugn som möjligt. Du kan uttrycka att du är upprörd och ledsen på grund av det som hänt. Ett barns reaktioner påverkas av det exempel som den vuxna visar: Om en vuxen är lugn, känner sig barnet tryggt. Uppmärksamma att barnet kan ha ett större behov av närhet och närvaro.
  • Om du ser att barnet tystnar och går in i sig själv. Börja diskussion: ” Hej det känns som att du tänker på den tråkiga händelsen. Vad tänker du på? Är du rädd?”
  • Om ditt barn har sett bilder på nyheterna eller på nätet som visar det skedda, diskutera de tankar och känslor som väckts. Fyll inte barnets tankar med olycks- eller katastrof nyheter. Tillfredsställ ditt eget nyhetsbehov genom att följa nyheter utan att barnet är närvarande och prata om den oro som skapats i dig tillsammans med en annan vuxen. På detta sätt skyddar du ditt barn från att tänka på överflödig information. Säg åt ditt barn att skydda sig själv genom att exempelvis undvika videor som sprids på nätet.
  • Händelserna kan återspeglas i barnets drömmar och lekar. Att somna kan vara svårt och förälderns stöd kan behövas även under nattens timmar. Lova att även ett stort barn får kommer bredvid och sova om barnet känner ångest eller rädsla. Barn diskuterar även tillsammans om det skedda och kan skoja om det tillsammans. Ökat intresse om döden kan förekomma. Det här är normala sätt att behandla det skedda och som förälder ska du undvika att bli upprörd, utan att istället uppmana barnet och den unga att fortsätta berätta om sina känslor och tankar.
  • Ta även hand om dig själv och diskutera dina egna känslor med andra vuxna.
  • Om ditt barn är upprörd och visar starka symptom som pågår en längre tid. Sök modigt hjälp av professionella. Om ni har förlorat en närstående så är det viktigt att prata om det med en professionell.
Tillbaka till toppen