Hoppa till innehållet

Spelregler för tidsanvändning en del av en balanserad vardag

Den ursprunglig text har publicerat i artikeln Vem har spelkontrollen? Spelfostran i barnfamiljer. Spelfostrarens Handbok 2.

Ett litet barn kan ännu inte reglera sin tidsanvändning och därför bör en vuxen skapa ramar som stödjer en balanserad vardag och barnets välbefinnande. Det skulle säkert vara trevligt för barnet att spela ett bra spel från morgon till kväll, men dagen omfattar även många andra viktiga saker. Den vuxna ska till exempel se till att barnet tar pauser, sitter ergonomiskt och sover gott och tillräckligt länge. Barnets ska dessutom hinna leka, vara ute och träffa sina vänner.

Det kan vara lättare att avsluta en spelstund till exempel om den vuxna sätter sig bredvid det spelande barnet, pratar lugnt med hen och påminner hen om de överenskomna speltiderna.

Vardagen reglerar även i övrigt de stunder som kan användas till spel. Är det okej att spela på eftermiddagen? Får barnet spela på morgonen om skolan börjar först klockan tio? Det är bra att freda kvällsrutinerna och tiden strax innan läggdags från digitala aktiviteter. I annat fall kan barnets sömn bli störd på grund av att hen stirrat på en ljusstark skärm eller varit tvungen att sluta spela mitt i ett krävande och spännande moment som krävt hög koncentration. På kvällen kan ett traditionellt bräd- eller kortspel vara ett lugnare alternativ än digitala spel. En kvällssaga och en gemensam lässtund är bra sätt att skapa lugn och ro före läggdags.

När barnet blir äldre är det bäst att barnen och de vuxna kommer överens om regler för spelandet och följer dessa tillsammans. När reglerna motiveras är det lättare för barnet att förstå hur spelandet påverkar familjens vardag eller hur barnet själv kan reglera sitt spelande. Det är emellertid inte alltid lätt att skapa rättvisa regler.

Det är viktigt att diskutera speltiderna, men också olika vardagliga situationer var spelande passar in och eller inte. Familjen kan även testa de nya gemensamma reglerna en tid och sedan utvärdera om reglerna fungerar. Framför allt är det bra att vara konsekvent gällande reglerna.

Många barn har flera hem och då är det bra att diskutera reglerna för spelandet med alla vuxna som deltar i barnets vardag. Har olika hem olika regler? Vilka missförstånd och konflikter kan det leda till? Reglerna kan också vara annorlunda hemma hos vännerna. Det lönar sig att prata med barnet om vad hen kan göra om det händer. Gällande kompisbesök är det en bra tumregel att följa de regler som finns i det hem som förhåller sig försiktigare till spelandet. Om barnet går i lågstadiet, kan man komma överens med barnet att om hen hemma hos en vän erbjuds F18-spel, ska barnet säga klart att hen inte får spela dem.

En viktig del av mediefostran är samtal med andra barns vårdnadshavare och respekt för de regler för medieanvändning som gäller i andra familjer. Föräldrarna kan också försöka diskutera fram regler som är i linje med reglerna hemma hos vännerna eller i hela skolklassen. Då blir det lättare att övervaka spelandet och att försöka sammanpassa speltiderna med kompisarnas speltider.
På nästa sida ser du exempel på regler som föräldrar kan tänka sig att tillämpa i sina egna familjer. Det är dock bra att komma ihåg att både barn och familjer är individer och att behoven i familjerna varierar, vilket gör att familjerna ofta behöver anpassa reglerna efter sina egna situationer.

Mer information

Tillbaka till toppen