Hoppa till innehållet

Egen utrustning och allt självständigare spelande

Den ursprunglig text har publicerat i artikeln Vem har spelkontrollen? Spelfostran i barnfamiljer. Spelfostrarens Handbok 2.

Ett litet barn som undersöker spelens värld spelar i de flesta fallen med vårdnadshavarens eller familjens gemensamma utrustning. Det är viktigt att se till att ett barn i småbarns- eller daghemsåldern inte tillbringar väldigt långa tider ensam med spel eller andra innehåll. Ett barn behöver en vuxen som stödjer och hjälper det att gestalta och klä i ord det som hen ser i spelen eller på skärmen. Barnet behöver också växelverkan ansikte mot ansikte, vilket är väldigt viktigt för barnets utveckling.

Det finns ingen specifik ålder då man kan skaffa barnet dess första spelenhet. I många finländska familjer får barnet emellertid sin första telefon när hen börjar i skolan. Det är bra för vårdnadshavaren att vara medveten om att när barnet får en egen enhet, tar hen ett steg närmare en ännu självständigare användning av medier, webben och mobilspel. Om familjen skaffar en smarttelefon med webbuppkoppling till barnet, är det bra att komma överens med barnet om reglerna för användning av webben och nedladdning av appar eller mobilspel. Det är även bra att tillsammans med barnet prata om och öva eventuella kostnader förknippade med spelandet eller annan användning av mobilen. Om en familjemedlems kreditkortsuppgifter kopplats till barnets enhet eller användarkonto, finns det skäl att kontrollera inställningarna så att det inte går att genomföra köp utan lösenord.

Det är viktigt att använda familjens gemensamma utrustning till att öva tillsammans med barnet situationer som är kopplade till spelande och medieanvändning innan barnet får en egen telefon.
Det är också viktigt att prata om åldersgränser och om varför vissa spel och appar som laddas ned på telefonen kräver vårdnadshavarens samtycke. EU:s dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagstiftningen förutsätter vårdnadshavarnas samtycke i sådana tjänster i informationssamhället till vilka ett barn, som är yngre än åldersgränsen, lämnar sina personuppgifter.

Åldersgränserna för digitala spel bygger däremot på lagen om bildprogram, som stiftats i syfte att skydda barn. I Finland tillämpas det allmäneuropeiska åldersgränssystemet för spel PEGI (Pan-European Game Information) för åldersklassificering av spel. De åldersgränser för spel som används, det vill säga 3, 7, 12, 16 och 18 år, anger inte spelens tekniska svårighetsgrad eller hur de lämpar sig för barn i en viss ålder, utan de varnar om eventuella inslag i spelet som är skadliga för barn och unga.

Mer information

Tillbaka till toppen