Lapset ja media

Netti, sosiaalinen media, digitaaliset pelit, elokuvat, mainokset, medialaitteet, sovellukset ja kännykät ovat kaikki mediaa ja tiivis osa monen lapsen ja nuoren elämänpiiriä. Kotien mediakasvatus on tärkeässä roolissa lapsen ja nuoren monipuolisten mediataitojen, digihyvinvoinnin ja tasapainoisen media-arjen kehittymisessä.

Erilaiset mediaympäristöt liittyvät vahvasti lasten ja nuorten kaveri- ja vertaisuhteisiin, hyvinvointiin, oppimiseen ja vapaa-ajan viettoon. Digitaalinen media muodostaa yhden keskeisen kasvuympäristön, jossa myönteistä toimintaa tuetaan mediakasvatuksella.

Lapsi ja nuori tarvitsee mediankäytössään opastusta ja tukea, mutta myös paljon kuuntelua, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jotta hän oppii käyttämään mediaa tietoisesti, turvallisesti ja tasapainoisesti. Vanhemmat antavat omalla mediankäytöllään ja näkemyksillään lapsille ja nuorille esimerkkejä ja käyttäytymismalleja.

Se, miten lapsi mediaa käyttää, muodostuu paljolti kodin ja vertaisten esimerkin perusteella. Tärkeitä ovat myös vanhempien asettamat rajoitukset ja yhdessä lasten ja nuorten kanssa pohditut säännöt. Perheen mediankäyttöä pohtimalla voi oivaltaa, miten oma tai perheenjäsenten mediankäyttö voi vaikuttaa lapseen. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä mediakasvattajia.

Vanhemmista saattaa välillä tuntua, etteivät he ymmärrä lastensa mediamaailmaa eivätkä osaa opastaa heitä median käytössä. Vanhemman ei tarvitse itse olla mediataituri tai digivelho opastaakseen lasta ja nuorta elämään tämän päivän maailmassa. Myönteinen kiinnostus, tukena oleminen ja vastavuoroinen, arkinen keskustelu mediaan liittyvissä asioissa ovat avainasemassa mediataitojen vahvistamisessa ja myös lapsen digitaalisten oikeuksien toteutumisessa.

MLL:n Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea vanhemmille ja perheille mediaan liittyvissä kysymyksissä sekä vinkkejä kotien mediakasvatukseen. Alta löydät lapsiin, nuoriin ja mediaan liittyviä ladattavia materiaaleja ja esitteitä. Valikosta löydät tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten mediankäytöstä ja erilaisista mediailmiöistä.

Your organization agrees that if Grant Funds are used to create intellectual property, your organization will place (a) any such code or such other inventions under the Apache 2.0 license (https://opensource.org/licenses/Apache-2.0), and (b) any other such intellectual property (e.g. creative works that are not code, or patentable) under the CC-BY 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) within three (3) months from the date of creation.  Such intellectual property will be made freely available and searchable by major internet search engines.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa lasten mediankäytöstä

Lapset ja median käyttö ikäkausittain

Blogikirjoituksia

Lapsemme-lehden artikkeleita