Lapset ja media

Netti, kirjat, elokuvat, digitaaliset pelit, mainokset, televisiot, valokuvat ja kännykät ovat kaikki mediaa ja osa lapsen ja nuoren elämänpiiriä ja keskeisiä kasvuympäristöjä. Kotien mediakasvatus on tärkeässä roolissa lapsen ja nuoren monipuolisten mediataitojen, hyvinvoivan mediasuhteen ja tasapainoisen media-arjen kehittymisessä.

Lapsi tarvitsee mediankäytössään opastusta ja tukea, mutta myös paljon kuuntelua, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jotta hän oppii käyttämään mediaa vastuullisesti, tietoisesti ja kunnioittavasti. Vanhemmat antavat omalla mediankäytöllään ja näkemyksillään lapsille esimerkkejä ja käyttäytymismalleja.

Se, miten lapsi mediaa käyttää, muodostuu paljolti kodin ja vertaisten esimerkin perusteella. Tärkeitä ovat myös vanhempien asettamat rajoitukset ja yhdessä lasten ja nuorten kanssa pohditut säännöt. Perheen mediankäyttöä pohtimalla voi oivaltaa, miten oma tai perheenjäsenten mediankäyttö voi vaikuttaa lapseen. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä mediakasvattajia.

Vanhemmista saattaa välillä tuntua, etteivät he ymmärrä lastensa mediamaailmaa eivätkä osaa opastaa heitä median käytössä. Vanhemman ei tarvitse itse olla mediataituri tai digivelho opastaakseen lasta ja nuorta elämään tämän päivän maailmassa. Myönteinen kiinnostus, läsnäolo ja tuki mediaan liittyvissä asioissa ovat avainasemassa lapsen digitaalisten oikeuksien toteutumisessa ja mediataitojen vahvistamisessa.

MLL:n Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea vanhemmille ja perheille mediaan liittyvissä kysymyksissä sekä vinkkejä kotien mediakasvatukseen. Alta löydät lapsiin ja mediaan liittyviä ladattavia materiaaleja ja esitteitä. Valikosta löydät tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten mediankäytöstä ja erilaisista mediailmiöistä.

Your organization agrees that if Grant Funds are used to create intellectual property, your organization will place (a) any such code or such other inventions under the Apache 2.0 license (https://opensource.org/licenses/Apache-2.0), and (b) any other such intellectual property (e.g. creative works that are not code, or patentable) under the CC-BY 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) within three (3) months from the date of creation.  Such intellectual property will be made freely available and searchable by major internet search engines.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa lasten mediankäytöstä

Lapset ja median käyttö ikäkausittain

Blogikirjoituksia

Lapsemme-lehden artikkeleita