Lapset ja media

Kirjat, internet, elokuvat, digitaaliset pelit, mainokset, televisiot, valokuvat ja kännykät ovat kaikki mediaa ja osa pienenkin lapsen elämänpiiriä ja yksi keskeisistä kasvuympäristöistä. Kotien mediakasvatus on keskeisessä roolissa lapsen ja nuoren monipuolisten mediataitojen, terveen mediasuhteen ja tasapainoisen media-arjen kehittymisessä.

Lapsi tarvitsee mediankäytössään opastusta ja tukea, mutta myös paljon kuuntelua, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jotta hän oppii käyttämään mediaa vastuullisesti, tietoisesti ja kunnioittavasti. Vanhemmat antavat omalla mediankäytöllään ja näkemyksillään lapsille esimerkkejä ja käyttäytymismalleja.

Se, miten lapsi mediaa käyttää, muodostuu paljolti kodin esimerkin perusteella. Tärkeitä ovat myös vanhempien asettamat rajoitukset ja säännöt. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä mediakasvattajia. Perheen mediankäyttöä pohtimalla voi oivaltaa, miten oma tai perheenjäsenten mediankäyttö voi vaikuttaa lapseen.

Vanhemmista saattaa välillä tuntua, etteivät he ymmärrä lastensa mediamaailmaa eivätkä osaa opastaa heitä median käytössä. Vanhemman ei tarvitse itse olla mediataituri tai digivelho opastaakseen lasta ja nuorta elämään tämän päivän maailmassa. Myönteinen kiinnostus, läsnäolo ja tuki mediaan liittyvissä asioissa ovat avainasemassa lapsen digitaalisten oikeuksien toteutumisessa ja mediataitojen vahvistamisessa.

MLL:n Vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea vanhemmille ja perheille mediaan liittyvissä kysymyksissä sekä vinkkejä kotien mediakasvatukseen. Alta löydät lapsiin ja mediaan liittyviä ladattavia materiaaleja ja esitteitä. Valikosta löydät tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten mediankäytöstä ja erilaisista mediailmiöistä.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa lasten mediankäytöstä

Lapset ja median käyttö ikäkausittain

Blogikirjoituksia