Siirry sisältöön

Sotaa ja uutistulvaa

 • MLL:n vanhempainiltamalli ala- ja yläkouluun
 • Oppituntimallin 4.-9.-luokkalaisille

Ukrainan sota on inhimillinen katastrofi, joka järkyttää niin lapsia kuin aikuisiakin. Sota tulee lähelle somen ja uutisten välittämien kuvien ja tarinoiden kautta. Myös ukrainalaiset lapset välittävät esimerkiksi Tik Tokin kautta kuvia lasten hädästä. Lapset altistuvat tahtomattaankin rajuihin sotakuviin, jotka herättävät hämmennystä, ahdistusta ja pelkoa. Siksi on tärkeää antaa lapsille aikaa ja tilaa keskustella sodasta ja siihen liittyvästä uutistulvasta lapsen ikätaso ja elämäntilanne huomioiden. Lapsilla on oikeus saada tietoa, ja oikeus kokea olevansa turvassa.

Osa Suomessa asuvista lapsista tulee sotaa käyvistä maista ja traumaattiset kokemukset palaavat mediaa seuratessa mieleen. Osalla lapsista on sukulaisia ja ystäviä Ukrainassa sekä Venäjällä. Suomessa asuu paljon venäläistaustaisia lapsia, jotka ovat MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa kertoneet joutuneensa sodan takia kiusatuiksi ja syrjityksi. Osa lapsista ei ole uskaltanut mennä kouluun. Aikuisilla on nyt suuri vastuu kaikkien lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Siksi on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat keskustelevat, miten yhdessä luoda lapsille turvaa ja tulevaisuususkoa.

 • miten lapsen kanssa voi puhua sodasta ja samalla vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta
 • miten toimia niin, ettei median ja somen uutiset ja disinformaatio vahingoita lasta
 • miten koulun ja kotien yhteistyöllä varmistetaan, ettei ketään kiusata tai syrjitä taustansa takia
 • opettaja/opettajat läsnä vanhempainillan keskustelussa; jos koko koulun vanhempainilta, niin rehtori ja opiskeluhuollon työntekijöitä pyydetään myös paikalle
 • tilaisuuden kesto noin 1.5 – 2 h
 • tarjotaan vanhempainiltoja erityisesti alueille/kouluille, joissa paljon venäläistaustaisia lapsia/pakolaisia.

MLL vanhempainiltamalli: Miten käsitellä sotaa ja uutistulvaa lapsen kanssa

Vanhempainiltamallin diojen muistiinpanot

MLL koonnut oppituntimallin 4. – 9. -luokkalaisille. Mallia voi hyödyntää nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa.

 • luoda turvallista tilaa
 • käsitellä uutisoinnin ja sosiaalisen median kautta heränneitä tunteita
 • vahvistaa lähdekritiikkiä
 • puuttua kiusaamiseen ja syrjintään.

Oppituntimalli on tarkoitettu koulujen sekä kasvatus-, opetus- ja nuorisoalalla toimivien käyttöön. Oppituntimallia voi soveltaa myös harrastustoiminnassa. Materiaaleja voi muokata ja soveltaa ryhmäkohtaisesti teettämällä yksittäisiä tehtäviä, keskustelutehtäviä tai näyttämällä vaan osan dioista.

MLL:n oppituntimallin tavoitteena on käsitellä sodan herättämiä ajatuksia ja tunteita oppitunneilla. Oppituntimalli sisältää diasarjan sekä osallistavia tehtäviä.

MLL oppituntimalli: sotaa ja uutistulvaa -diasarja

MLL  oppituntimallin osallistavat tehtävät

Oppituntimalliin liittyvät tulostettavat tunnehymiöt

Aiheeseen liittyvät

Kielikäännökset Sotaa ja uutistulvaa materiaaleista

Ammattilaisille

Vanhemmille

Lapsille ja nuorille

Tilaa MLL:n uutiskirje

MLL:n mediakasvatuskoulutus

Takaisin ylös