Median aiheuttamat pelot lapselle

Lapset tuntevat pelkoa kaikissa ikävaiheissa. Se, mikä pelon aiheuttaa ja miten siihen suhtaudutaan, muuttuu persoonallisen kehityksen myötä. Keskenään saman ikäisillä lapsilla pelon kohteet ovat samankaltaisia ja pelon käsittely samantyylistä. Lapset ovat kuitenkin yksilöllisiä pelkäämiensä asioiden suhteen.

Pelot ikävaiheittain

  • Vauvat pelkäävät sitä, mikä näyttää järkyttävältä. He ovat sidoksissa välittömiin havaintoihin enemmän kuin vanhemmat lapset. Pienet lapset myös reagoivat herkästi mediassa esitettyihin mielikuvituksellisiin uhkiin.
  • Taaperot pelkäävät konkreettisia asioita tai epätavallisen näköisiä henkilöitä.
  • Leikki-ikäisten pelot liittyvät mielikuvituksen kehittymiseen ja symbolisiin pelkoihin.
  • Esi- ja kouluikäisissä pelkoa aiheuttavat pääasiassa eläimet sekä yliluonnolliset asiat ja ilmiöt.
  • Koululaisten pelot ja huolen aiheet ovat yhä konkreettisempia ja realistisempia. Niitä voivat olla esimerkiksi uhka oman tai läheisten joutumisesta vaaraan joko sairauksien, onnettomuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi.

Median aiheuttama pelko on lapselle todellinen

Lapset oppivat mediasta, että jokin asia voi olla pelottava ja sillä voi olla seurauksia. Lapsilla ei välttämättä ole asiasta aiempaa kokemusta. Median välityksellä lapsi altistuu myös sellaisille kokemuksille, joita hänellä ei muutoin elämässä ole. Mediassa esitetty voi vaihtoehtoisesti muistuttaa lasta jostain pelottavasta kokemuksesta.

Median aiheuttamat pelot voivat liittyä lapsen yleisesti kokemaan turvattomuuteen. Se mikä lasta pelottaa tavallisesti, pelottaa häntä myös televisiossa. Televisiossa pelkoa aiheuttavat asiat ovat samankaltaisia niiden pelkojen kanssa, joita ihmisten yleensä arvioidaan pelkäävän.

Pahimmillaan pelko voi rajoittaa lasta ja estää häntä toimimasta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Lapset, jotka ajattelevat maailmaa uhkaavana ja pelottavana paikkana, ovat sitä mieltä usein aikuisenakin. Median välittämiin pelkoihin onkin syytä suhtautua vakavasti. Vaikka esitetyt tapahtumat eivät tapahdu lapsen elämässä oikeasti, pelko on lapselle todellinen.

Aiheeseen liittyvät