Hoppa till innehållet

Hövlighetsveckan

Eleverna i skolfredsarbetsgruppen har planerat en temavecka för oktober som har i syfte att få eleverna att fästa uppmärksamhet vid hövlighet. Hövlighetsveckan lämpar sig utmärkt för både grundskolan och andra stadiet.

Syfte: att ge eleverna erfarenhet av att visa hänsyn gentemot andra och att själva bli vänligt bemötta
Målgrupp: eleverna
Deltagare: eleverna
Förberedelser: kartong, tuschpennor och annat material att göra affischer med, alternativt en dator med en skrivare som kan skriva ut affischer i storlek A3

Utse en valfri vecka i oktober till skolans hövlighetsvecka!

I veckan ingår flera olika uppgifter som är avsedda att skapa en god stämning i skolan. Nedan följer en lista med exempel på teman, men det är naturligtvis också bra att hitta på egna teman och uppgifter! Uppgifterna behöver inte vara omfattande eller märkvärdiga, för en god stämning kan skapas också med små gärningar.

Veckans tema eller teman kan synliggöras med en poster eller affisch. Skriv stort och tydligt så att alla i skolan blir medvetna om vilka teman som gäller för veckan. Det kan finnas flera postrar eller affischer runt om i skolan. Om skolan har ett högtalarsystem kan också det användas för att påminna eleverna om uppgifterna.

När veckan är slut kommer alla säkert att märka att mycket av det som gjorts under veckan passar bra både som en del av den egna vardagen och som nya gemensamma vanor i skolan.

 • Tacka alla som hjälper dig.
 • Säg hej till lärarna.
 • Skräpa inte ner inomhus eller på gården.
 • Hjälp den som behöver hjälp.
 • Håll dörren öppen för andra, inte bara för dig själv.
 • Lyssna på andra.
 • Beröm andra elever.
 • Prata inte under lektionerna.
 • Tala med lärare som är utomhus under rasterna.
 • Uppmuntra andra.
 • Var samarbetsvillig.
 • Erbjud ditt sällskap åt någon som är ensam.
 • Ta med andra i utomhuslekar och andra grupper under rasterna.
 • Önska lärarna en fortsatt trevlig dag.
 • Hjälp andra med läxorna om behov finns.
 • Vid regn, dela ditt paraply med någon som inte har ett.
 • Vänta på en annan.
 • Städa upp efter dig.
 • Ge andra arbetsro.
 • Gå inte före andra i kön.
 • Bjud andra på tuggummi.
 • Hjälp den som blivit illa behandlad.
 • Fråga hur andra har det.

Mer information

Tillbaka till toppen