Hoppa till innehållet

Tips för att genom lek lära känna varandra

Temat för september är kamratskap. Att ha vänner är viktigt för alla, för tillsammans med dem kan man känna samhörighet, vara glad och skratta. Uppkomsten av vänskapsband kan främjas genom att hjälpa eleverna lära känna varandra och uppmuntra dem till att uppmärksamma sina klasskamrater på ett positivt sätt.

Här följer lekar för att lära känna varandra och visa andra positiv uppmärksamhet. Idéerna har utarbetats av eleverna i skolfredsarbetsgruppen i Åbo.

Syfte: att eleverna får uppleva hur det är att bli uppmärksammad på ett positivt sätt
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever och lärare
Förberedelser: kort eller liknande, små papperslappar, pennor

Var och en i klassen skriver sitt namn på en liten papperslapp. Lapparna blandas och var och en får en lapp med namnet på en annan elev. Därefter gör eleverna kort eller andra glada överraskningar till denna klasskamrat. Eleverna får inte berätta för varandra vem de fått som hemlig vän, utan detta måste hållas hemligt fram till ett bestämt datum. Läraren måste vara tydlig med att meddelandena inte får vara elaka, för tanken är att alla i klassen ska få en glad överraskning.

Syfte: att lära känna och tala med så många som möjligt inom den egna klassen
Målgrupp: eleverna
Deltagare: eleverna
Förberedelser: utskrivna bingobrickor, pennor

Varje elev får en utskriven bingobricka. I detta dokument finns som bilaga en färdig bricka med frågor som kan användas, men skolan kan naturligtvis också ha egna bingobrickor med andra frågor. Spelet inleds med att eleverna börjar vandra runt i klassrummet eller inom ett annat avgränsat område. När eleven möter en annan elev presenterar han eller hon sig själv och ställer en av frågorna på bingobrickan till den andra eleven.

”Hej! Jag heter Emma” och den andra svarar: ”Hej! Jag heter Janne”. Därefter ställer den ena någon av frågorna på bingobrickan: ”Har du bott utomlands någon gång?” och den andra svarar: ”Ja, jag har bott i Sverige. Du då?”. Om båda svarar antingen jakande eller nekande får de strecka för rutan med frågan. Om de svarar olika får de inte strecka för rutan, utan går vidare till nästa person.

Spelet fortsätter tills någon av eleverna streckat för fem rutor i rad, det vill säga fått bingo. Det är möjligt att fortsätta även om man redan fått bingo en gång.

Tips: spelet kan användas inom språkundervisningen genom att byta till den finska eller engelska versionen av brickan.

Syfte: att lära känna varandra
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, lärare, eventuellt vänelever som lekledare
Förberedelser: länk till instruktionsfilmen, papper och pennor

Kamratloppan är ett roligt sätt för eleverna att lära känna varandra på. Att göra en kamratloppa är enkelt. Titta på instruktionsfilmen och gör kamratloppor åt er klass!

Instruktioner för kamratloppan

En fråga skrivs in i var och en av kamratloppans luckor.

 • Vad är din favoritfärg?
 • Har du djur hemma?
 • Vilka hobbyer har du?
 • Vad heter din favoritbok?
 • Vem är din idol?
 • Hurdan musik lyssnar du på?
 • Vad brukar du göra på fritiden?
 • Gillar du idrott?
 • Vad är ditt favoritämne i skolan?

Eleverna går omkring med kamratloppan. En elev går till en annan och ber denna säga en siffra mellan 1 och 10. Loppan öppnas enligt den siffra som eleven sagt. Om eleven säger fem ska loppan alltså öppnas fem gånger. Därefter får samma elev säga en siffra mellan 1 och 8. Den som frågar öppnar då luckan med den siffran och ställer frågan som finns under luckan. Därmed har eleverna börjat lära känna varandra! När frågan besvarats byter eleverna roller.

Syfte: att lära känna varandra
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, eventuellt vänelever som lekledare
Förberedelser: lista med uppgifter som hjälper deltagarna att lära känna nya personer

Deltagarna får en lista med uppgifter som bidrar till en positiv atmosfär och gör det lättare att lära känna andra. Under lekens gång utför eleverna uppgifter från listan. En tidsgräns för uppgifterna kan fastställas, till exempel en dag eller en hel skolvecka. När man klarat en uppgift ska man meddela detta till läraren eller till väneleverna om dessa organiserar leken.

Ett pris kan delas ut till den som utfört uppgifterna snabbast eller som klarat av flest uppgifter. Leken kan också göras till en lättsam tävling inom klassen eller mellan alla elever i skolan.

 • Lär känna en person som har hund.
 • Beröm någon som du inte känner sedan tidigare.
 • Hälsa på en person som har något blått på sig (men håll säkert avstånd).
 • Tillbringa rasten i en grupp du inte varit med i tidigare.

Syfte: att lära känna och glädja varandra
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, eventuellt vänelever som lekledare
Förberedelser: papper i storlek A4, saxar, pennor

Läraren eller klassföreståndaren delar ut ett papper i storlek A4 till varje elev. Var och en klipper ut en valfritt formad bit ur pappret och skriver namn och klass i mitten av den. Lapparna hängs upp på väggen i klassrummet eller någon annanstans i skolan, och pennor placeras i närheten. Eleverna kan under rasterna skriva positiva saker om personerna som de olika lapparna tillhör, och detta kan pågå till exempel under en veckas tid. Det är viktigt att läraren tittar på kommentarerna regelbundet för att säkerställa att inget elakt skrivs. I slutet av veckan får var och en tillbaka sin lapp och kan läsa alla positiva kommentarer från de andra eleverna.

Material att ladda ner

Mer information

Tillbaka till toppen