Hoppa till innehållet

Skolfredsstafett

Syfte: att eleverna blir bekanta med utlysningstexten för skolfreden på ett aktivt sätt
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, som ledare kan lärare eller vänelever medverka
Förberedelser: utskrivna skolfredstexter, en utskrift per grupp

Eleverna delas in i små grupper. Utlysningstexten för skolfreden placeras på 50 meters avstånd från eleverna. Om hela texten känns för lång kan även utvalda delar användas. En i gruppen väljs till sekreterare. En annan medlem tar sig till texten och försöker lägga så många ord som möjligt på minnet, och sedan återvänder han eller hon till sekreteraren som får skriva ner orden. Därefter får nästa gruppmedlem göra samma sak. Stafetten fortsätter tills hela texten kopierats ordagrant, och den snabbaste gruppen vinner. Till slut läses texten upp högt, och följande frågor diskuteras:

  • Varför är det som sägs i utlysningstexten viktigt?
  • Hur har budskapet i utlysningstexten kommit till uttryck i vår skolas verksamhet under läsåret?
  • Vilka andra saker utöver det som nämns i texten tycker du att är viktigt för att bygga upp en positiv stämning i skolan?

Mer information

Tillbaka till toppen