Hoppa till innehållet

Arbetsgruppen i Åbo 2020

Eleverna i skolfredsarbetsgruppen i Åbo har tagit fram uppgifter för var och en av månaderna under läsåret 2020─2021.

I arbetsgruppen ingår elever från Turun klassillinen lukio, Puolalan koulu och Cygnaeus skola.

I augusti uppmuntras eleverna att lära känna varandra. För att en god stämning ska uppstå är det viktigt att eleverna lär känna varandra och att de nya eleverna välkomnas. Under månaden gäller det därför att testa olika lekar och övningar för att lära känna varandra och bilda grupper.

Läs om övningarna

Temat för september är kamratskap. Vänner är viktiga för alla. För att kamratskap ska uppstå och upprätthållas gäller det att uppmärksamma och glädja den andra på ett positivt sätt. Lekar och övningar kan inspirera till gärningar som skapar glädje och påminna om betydelsen av att uppmärksamma andra människor.

Läs om övningarna

Temat för oktober är hövlighet. Välj ut en vecka som passar och gör den till er hövlighetsvecka!

Ta del av materialet för hövlighetsveckan

I november och december ligger fokus på att stärka gemenskapskänslan i skolan. En stark gemenskapskänsla skapar trygghet och ökar elevernas känsla av att vara en del av ett större sammanhang. Till synes små och vardagliga saker kan ofta bidra till ökad gemenskapskänsla.

Tävlingar och frågesporter för ökad gemenskapskänsla

I januari ligger fokus på att hälsa på dem man möter. Eleverna i skolfredsarbetsgruppen har utarbetat en lättsam tävling som går ut på att hitta på roliga sätt att hälsa utan fysisk kontakt.

Läs mer om tävlingen

I februari är det dags för gemensamma vinteraktiviteter. Vi njuter av vintern, pysslar ihop roliga vänskapssnöbollar och gör fina snöskulpturer tillsammans med våra klasskamrater.

Ta del av tipsen för vinteraktiviteter

Mars är en underbar tid för leenden! När det blir ljusare och den första sommarsolen tittar fram har var och en anledning till ett leende på läpparna. Leenden och glädje kan också framkallas genom aktiviteter som innehåller rörelse, och att medvetet berömma sina skolkamrater bidrar likaså till en glädjerik vår. Eleverna i skolfredsarbetsgruppen har utarbetat ett antal tips för sådana aktiviteter och kommit med förslag på ett ypperligt sätt att berömma andra.

Ta del av tipsen

I april reflekterar eleverna över sitt eget välbefinnande, slappnar av och rör på sig tillsammans.

Läs om övningarna

I maj läser vi på nytt utlysningstexten för skolfreden med hjälp av en särskild lek. Vi reflekterar över vilka saker i texten som är viktiga och hur budskapet i utlysningen kommit till uttryck i skolans verksamhet under läsåret. Eleverna i skolfredsarbetsgruppen har hittat på en stafett som metod för att lära känna innehållet i utlysningen.

Instruktioner till skolfredsstafetten

Mer information

Tillbaka till toppen