Hoppa till innehållet

Övningar för att lära känna varandra och bilda grupper

När ett nytt läsår inleds är det dags för många nya elever att träda in i skolgemenskapen. Därför är det viktigt med gruppbildning och aktiviteter som hjälper eleverna att lära känna varandra.

Skolfredsarbetsgruppen i Åbo har hittat på följande övningar för att göra det lättare för eleverna att lära känna varandra och bygga upp en känsla av gemenskap.

Syfte: att välkomna de nya eleverna
Målgrupp: de nya eleverna
Deltagare: skolans nuvarande elever

Med nuvarande elever avses de som går i den högsta årskursen (det vill säga årskurs 6 i lågstadiet, årskurs 9 i högstadiet och tredjeårsstuderande på andra stadiet).

I början av läsåret skriver de äldsta eleverna i skolan välkomstbrev till de yngsta eleverna (till exempel skriver elever som går tredje året i gymnasiet brev till de nyantagna). Brevet kan innehålla goda råd och idéer inför skolstarten och information om de utmaningar som nya elever brukar stå inför.

Ett annat viktigt syfte med brevet är att på ett positivt sätt hälsa de nya eleverna välkomna. Brevet kan bland annat innehålla tips om roliga aktiviteter man kan ägna sig åt under rasterna och personliga erfarenheter av vad man själv gillar med skolan. Breven, som ska vara anonyma, delas slumpmässigt ut till varje ny elev. De nya eleverna läser sina brev och kan om de så önskar diskutera innehållet med klassen.

Syfte: att stärka gemenskapskänslan och skapa en positiv stämning
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, vänelever kan leda aktiviteten
Förberedelser: stor duk, målarfärger (så många olika färger som möjligt), behållare att lägga färgerna i

Så många målarfärger eller pysselfärger som möjligt tas fram och läggs i olika behållare. Varje elev får doppa handen i en av färgerna och därefter trycka den mot en duk. Duken kan vara vit eller av en annan färg som skolan väljer. Innan eleverna börjar göra handavtryck på duken är det möjligt att dekorera den, till exempel genom att skriva skolans namn i övre kanten.

Ett alternativ till handavtryck är att eleverna får välja ut föremål att göra avtrycken med. Att använda föremål är att rekommendera bland annat för elever som av hälsoskäl eller på grund av skada bör undvika hudkontakt med färger.

När alla fått möjlighet att göra ett avtryck på duken får den torka. När duken nu har ett avtryck per elev symboliserar den samarbetet inom skolgemenskapen och att alla elever är viktiga.

Mer information

Tillbaka till toppen