Hoppa till innehållet

Uppgifter kring jämlikhet

Syfte: att lära känna olika kulturer, att förstå olikheter.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: –

Instruktioner: Var och en får presentera sin kultur och valfria detaljer kring den. Kulturerna kan också presenteras gruppvis.

Stereotypier och förutfattade meningar (för årskurs 5–9) (på finska)

Respektfullt samtal (för årskurs 5–9) (på finska)

Tillbaka till toppen