Uppgifter kring jämlikhet

Uppgift: Skolans kulturer presenterar sig

Syfte: att lära känna olika kulturer, att förstå och acceptera olikheter.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: –

Instruktioner: Var och en får presentera sin kultur och valfria detaljer kring den. Kulturerna kan också presenteras gruppvis.

 

Fler uppgifter kring temat jämlikhet

Stereotypier och förutfattade meningar (för årskurs 5–9) (på finska)

Respektfullt samtal (för årskurs 5–9) (på finska)

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?