Hoppa till innehållet

Utmaningar för hela skolan

Skolfreden byggs av positiv interaktion mellan elever. Här är bra vanor som skapar trygg och trevlig atmosfär på skolan.

 1. Hjälp en ensam.
 2. Säg hej till klasskamrater.
 3. Dela ditt mellanmål med en klasskamrat.
 4. Låna ut din penna till en klasskamrat.
 5. Berätta för en klasskamrat vad ni fått i läxa (om han eller hon missat detta).
 6. Tacka städ- och kökspersonalen.
 7. Hjälp en klasskamrat under lektionen.
 8. Mobba inte.
 9. Plocka upp skräp.
 10. Säg hej till andra.
 11. Hjälp andra med deras skoluppgifter om de behöver det.
 12. Städa efter dig.
 13. Fråga en klasskamrat om hur han eller hon har det.
 14. Var respektfull när du kommenterar andras bilder på sociala medier.
 15. Beröm andra.
 16. Hälsa på läraren både före lektionen och innan du går.
 17. Hjälp den som behöver hjälp.
Tillbaka till toppen