Hoppa till innehållet

Välbefinnandeveckan

Syfte: att påminna om betydelsen av välbefinnande och psykisk hälsa genom att ordna en temavecka (sektorövergripande studiehelhet).
Målgrupp: klasser i årskurs 4.
Deltagare: elever och lärare, kuratorn, skolhälsovårdaren, besökare från föreningar (t.ex. Mannerheims Barnskyddsförbund, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf).
Förberedelser: uppgifter från Mannerheims Barnskyddsförbunds och MIELI rf:s webbplatser.

Instruktioner: Ordna en temavecka kring frågor som hälsosamma levnadsvanor, droger, puberteten, mobbning, förebyggande av marginalisering, kroppslig integritet, känslor och drömmar. Planera verkstäder där aktörer från olika håll kan medverka. Verkstäderna kan ledas av kuratorn, skolhälsovårdaren, skolpsykologen eller experter från olika föreningar. Också vänelever från högstadiet kan inbjudas att medverka.

Mannerheims Barnskyddsförbunds uppgiftskort innehåller aktiviteter som passar in i temat.

Ta del av uppgiftskorten (på finska)

Videoklipp och affischer som passar in i temat finns att ladda ner på MIELI rf:s webbplats.

Ta del av MIELI rf:s material

Syfte: att varva ner, slappna av och framkalla gott humör.
Målgrupp: småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: lugn musik, gymnastikmattor, penslar.

Instruktioner: Övningen utförs parvis. Sätt på lugn musik och ”måla” parets rygg med en pensel.

 

Tillbaka till toppen