Hoppa till innehållet

Tips för starkare gemenskapskänsla

Gemenskapskänslan i skolan kan stärkas genom att hitta på gemensamma aktiviteter som gör det lättare för eleverna att lära känna och börja lita på varandra. För att en gemenskapskänsla ska kunna uppstå är det viktigt att varje medlem i gemenskapen kan känna sig viktig och accepterad. Vid de gemensamma aktiviteterna är det därför skäl att se till att alla verkligen har möjlighet att delta på lika villkor.

Elever i Lehtikankaan koulu hittade på följande tips för att öka gemenskapskänslan:

  • Ordna ett gemensamt evenemang under vilket deltagarna arbetar i grupper eller i par. Ni kan till exempel bilda paren genom att var och en får en lapp med ett nummer och ska hitta och sedan samarbeta med den som fått samma nummer. Om eleverna delas in i grupper kan man till exempel se till att varje grupp har två elever från varje årskurs.
  • ”Skicka det goda vidare”. En av klasserna gör något gott för en annan klass, som i sin tur gör något för nästa klass och så vidare.
  • Ordna vänelevsverksamhet. Utse vänelevsklasserna på ett sådant sätt att en lågstadieklass får en högstadieklass som vänelevsklass. Ordna gemensamma aktiviteter, till exempel på rasterna.

Mer information

Tillbaka till toppen