Hoppa till innehållet

Skolans roligaste hälsning!

Temat för januari är att hälsa på dem man möter. Att hälsa är viktigt eftersom det ger den andra personen en bekräftelse på att han eller hon blivit sedd och beaktad i sammanhanget. Att hälsa på dem man möter bidrar också till ökad gemenskapskänsla.

Eleverna i skolfredsarbetsgruppen i Åbo har utarbetat en tävling som går ut på att hitta på roliga sätt att hälsa på sina skolkamrater. Denna lättsamma tävling lämpar sig för både grundskolan och andra stadiet.

Syfte: att eleverna märker hur viktigt det är att hälsa på dem man möter
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, eventuellt vänelever som organisatörer
Förberedelser: mobil eller surfplatta som kan spela in video

Eleverna har i uppgift att hitta på och visa upp ett sätt att hälsa. Hälsningen måste följa de rekommendationer för avstånd som gäller under coronapandemin. Aktiviteten inleds med att alla får reflektera över varför det är viktigt att hälsa, bland annat för att det får människor att känna sig uppmärksammade och som en del av gruppen. Hälsningarna spelas in på video och skickas till klassläraren eller gruppföreståndaren.

Hälsningarna planeras och spelas in parvis eller i små grupper. Säkerställ att alla som vill delta i tävlingen får ett par eller en grupp att arbeta med. Faddrar, vänelever och tutorer kan hjälpa till vid behov. Hälsningen får på grund av smittorisk inte innefatta fysisk kontakt.

Videoklippen kan visas upp under en rast eller en lektion som leds av klassläraren eller gruppföreståndaren. Eleverna får rösta på den hälsning de tycker att är roligast. Omröstningen kan ske genom handuppräckning eller med lappar.

De hälsningar som fått flest röster går vidare till final. När alla elever i skolan fått se finalisternas bidrag får de rösta fram skolans roligaste hälsning. Videoklippen kan spelas upp i gymnastiksalen eller auditoriet inför hela skolan på en gång eller för mindre grupper i klassrummen.

Den slutliga omröstningen kan ske med hjälp av lappar i klasserna eller med en elektronisk enkät. Den hälsning som fått flest röster tilldelas ett pris. När vinnaren utlysts får hela skolan i uppgift att lära sig hälsningen.

Mer information

Tillbaka till toppen