Hoppa till innehållet

Leenden genom beröm och fysisk aktivitet

Leenden dyker upp i skolvardagen, särskilt när eleverna rör på sig tillsammans och berömmer varandra. Eleverna i skolfredsarbetsgruppen i Åbo har några förslag på spel och lekar som passar bra som gemensamma stunder av fysisk aktivitet i skolan.

Syfte: att erbjuda eleverna trevlig gemensam fysisk aktivitet
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, vänelever som ledare
Förberedelser: bollar, limboribba och annat som behövs till lekar

I mars ordnas i mån av möjlighet gemensamma gymnastik- och lekstunder under rasterna en eller två dagar i veckan.

Aktiviteterna kan äga rum till exempel i gymnastiksalen, på skolgården eller i en park. Under lekarna finns goda möjligheter att lära känna elever från andra klasser och hitta nya vänner.

  • Vecka 1: flashmob (egen eller dans till någon låt)
  • Vecka 2: basket eller fotboll på skolgården, jaffaboll inomhus eller utomhus
  • Vecka 3: limbo inomhus eller utomhus
  • Vecka 4: rastlekar, till exempel spegeln, polis och tjuv eller kurragömma

Om någon av eleverna inte kan delta i denna typ av lekar på grund av funktionshinder, sjukdom eller andra anledningar är det skäl att anpassa programmet så att alla kan delta på något sätt.

Syfte: att eleverna uppmärksammar varandra på ett positivt sätt
Målgrupp: eleverna
Deltagare: elever, vänelever som lekledare, även lärare kan delta
Förberedelser: en burk eller ett kärl i vilket man kan lägga små lappar

Genom att bidra till kamratburken kan man glädja andra och samtidigt bli på gott humör själv. Klassen bestämmer när burken tas i bruk och när den ska tömmas. Eleverna skriver lappar med beröm till sina klasskamrater, antingen med underskrift eller anonymt, och lägger dem i burken. Säkerställ att varje elev fått åtminstone en lapp (anonym eller med namn) innan burken tas ur bruk.

Eleverna skriver ner något trevligt till var och en av sina klasskamrater. Detta kan vara beröm, något man gillar med den andra personen eller något trevligt minne. När burken tas ur bruk får var och en av eleverna alla de lappar som tillägnats honom eller henne. Läraren läser igenom alla lappar innan de delas ut för att eventuella elaka eller opassande meddelanden inte ska nå den avsedda mottagaren.

Mer information

Tillbaka till toppen